!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: زن و مرد در ترازوی شریعت و عقل
مؤلف: استاد علیرضا حاجی بیگلو (بصیری نیشابوری)
انتشارات: نشر رزا
تعداد صفحات و قطع: ۳۷۸صفحه / رقعی
ویراستار: سید حسین نجات
شمارگان: ۱۰۰۰نسخه
سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷
بهاء: ۳۵۰/۰۰۰ریال

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱۱
تاریخچة کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۸
دیدگاه بعضی از مراجع عظام دربارة الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۲۲
حضرت آية‌الله العظمی خامنه‌ای (مورخه ۱۳۷۶) ۲۲
حضرت آیةالله العظمی فاضل لنکرانی (۱۴/۲/۸۱) ۲۳
حضرت آيةالله العظمی مکارم شیرازی (۷/۲/۸۱) ۲۳
حضرت آیةالله العظمی تبریزی: ۲۳
حضرت‌آیةالله العظمی صافی گلپایگانی ۲۴
دیباچه و مقدمه کتاب ۲۷
زندگی زن در ملت‌های عقب‌مانده ۲۷
زندگی زن در امت‌‌های پیشرفتة قبل از اسلام ۲۹
زن در میان کلدانیان، آشوریان، رومیان و یونانیان قدیم ۳۱
وضع زن در عرب و محیط زندگی عرب ۳۳
اسلام چه تحولی در امر زن پدید آورد؟ ۳۴
هویت زن در اسلام ۳۶
موقعیت اجتماعی زن در اسلام ۳۹
آزادی زن در تمدن غرب ۴۵
زوجیت و جفت بودن در عرصة گیتی ۴۶
فلسفة زوجیت و جفت بودن در قرآن ۴۹
زوجیت تکوینی و تشریعی ۵۲
فروپاشی بنیاد خانواده در مغرب زمین ۵۲
از بین بردن غیرت یکی از شگردهای دشمنان ۵۴
خواستگاری مرد از زن سیره‌ و روش تمام اقوام و ملل دنیا و تجلیل و تکریم مقام زن: ۵۸
معنای زوجیت ۶۰
آفرینش زن و مرد ۶۳
عقل و اندیشه ۶۵
عقل چیست؟ ۶۶
اقسام عقل ۷۱
احساس و عاطفه ۷۸
داستان جنگ عقل و عشق ۸۰
جایگاه عشق در فرهنگ دینی ۸۳
جایگاه محبت در فرهنگ اسلام ۸۶
محبت چیست؟ ۹۱
مراتب علاقه و ارتباط ۹۶
سخن استاد آیة الله جوادی پیرامون محبت ۹۷
مراحل محبت ۹۸
حب و بغض حق تعالی از منظر امام خمینی(ره) ۹۹
واژة عشق در قرآن و سنت ۱۰۰
واژة عشق در روایات اهل‌البیت علیه‌السلام: ۱۰۰
رابطة عقل و قلب ۱۱۵
قُوای ادراکی و تحریکی ۱۱۶
هماهنگی عقل و قلب ۱۱۷
ایمان عقد قلب و عقل ۱۱۸
طبیعت انسان از دیدگاه علوم روانی ۱۲۰
بررسی امیال فطری ۱۲۳
میل فطری کنجکاوی، حقیقت‌جویی و علم دوستی ۱۲۶
میل فطری محبت ۱۲۷
عقل از منظر آیات و روایات ۱۲۸
جهل و عقل ۱۳۳
بی‌مهری به عقل فطری و نظری و عملی و یکه‌تازی عقل تجربی و معاش در دوران معاصر ۱۳۴
کمال و نقصان عقل ۱۳۹
نقصان عقل و کم‌مایگی در شناختوری ۱۴۵
آیا زنان ناقص‌العقل‌اند؟ ۱۴۸
زن از دیدگاه جوامع غربی ۱۴۹
منظور از فضیلت، فضیلت کمی است نه کیفی ۱۵۳
نقش زن در محیط منزل ۱۵۵
غائله پرسروصدای عقل زن و عقل مرد ۱۵۷
تساوی زن و مرد در عقل عملی ۱۶۰
در اصل کمال تفاوتی بین زن و مرد نیست ۱۶۲
تفاوت عقلی بین زن و مرد ۱۶۴
هیچ دلیلی بر نقصان و کمبود عقل وجود ندارد ۱۶۷
دورنمایی از نقص عقل زنان در منابع دینی ۱۶۹
توجیه علاّمة جعفری از نقصان عقل و ایمان و بهرة زنان در نهج‌البلاغه ۱۷۲
خلافت و ولایت بالاترین مقام و منزلت ۱۷۶
انسان و مقام خلافت ۱۷۷
مقام انسانیت مسجود ملائکة ۱۷۹
نظریه علامة محمد تقی جعفری دربارة الرجال قوامون علی‌النساء ۱۸۰
تحلیل و توضیح آیة قوامون ۱۸۱
یکسانی هویت و شخصیت زن و مرد در قرآن ۱۸۴
تکامل و عروج زن از منظر قرآن ۱۹۲
ملاک‌ها و معیارهای فضیلت و برتری در قرآن ۱۹۷
تفاوت‌های زن و مرد ۲۰۰
تفاوت‌های جسمی زن و مرد ۲۰۱
تفاوت‌های مهم روحی زن و مرد ۲۰۴
غلبه عواطف در زنان ۲۰۶
تناسب است یا نقص و کمال ۲۱۰
نظریه افلاطون ۲۱۱
ارسطو ۲۱۲
نظر دنیای امروز ۲۱۲
دوگونگی‌ها از لحاظ جسمی ۲۱۳
فرق زن و مرد از لحاظ روانی ۲۱۴
آیا استعداد انسان‌ها مختلف و متفاوت است؟ ۲۱۶
وظایف و تکالیف زن و مرد ۲۲۰
وظایف فقهی و اخلاقی زن و مرد ۲۲۲
وظایف و مسؤولیت‌های سیاسی و مدیریتی مردان ۲۲۳
ضعف و ناتوانی بشر از ادارة جامعه ۲۲۵
شیوه‌ء حکومت دمکراسی و نقد آن ۲۲۶
شاکله حکومت دینی سه ضلعی است ۲۲۷
تفسیر جمهوری اسلامی ۲۲۸
سیاست و حکومت‌داری مردان از منظر قرآن ۲۳۱
سیاست و مدیریت مردان از دیدگاه قانون اساسی ۲۳۳
سیاست و مدیریت مردان در قانون اساسی ۲۳۴
سیرة عملی بر انحصار سیاست و مدیریت جامعه به مردان ۲۳۴
فلسفة تقسیم وظایف و مسؤولیت‌های زن و مرد ۲۳۶
مردان و قضاوت ۲۳۸
صفات قاضی در فقه اسلامی ۲۴۳
مردان و جنگ و جهاد ۲۴۷
مردان و زن‌داری ۲۴۸
نفقه یا به عهده گرفتن مسؤولیت مالی زن و فرزندان ۲۵۱
وظایف و مسؤولیت‌های زنان ۲۵۴
زنان و شوهرداری ۲۵۵
زنان و خانه‌داری ۲۵۸
بانوان و تربیت کودک ۲۶۵
وظایف و مسؤولیت‌های مشترک بین زن و مرد ۲۷۰
فریضة علم از منظر علامه طباطبایی ۲۷۱
پایگاه اجتماعی و سیاسی زنان ۲۸۲
امر به معروف و نهی از منکر هم واجب عینی است و هم واجب کفایی ۲۸۳
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و نظارت عمومی ۲۸۳
پیامدهای سوءترک امر به معروف و نهی از منکر ۲۸۴
امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت و حوزه‌های علمیه ۲۸۷
پایگاه سیاسی و مدیریتی زنان ۲۸۹
نقش سیاسی و اجتماعی زنان و مردان در عرصة سیاست و حکومت ۲۹۰
جایگاه اقتصادی زن در اسلام ۲۹۴
حقوق زنان و مردان ۲۹۵
حق نفقه ۲۹۶
شرایط وجوب نفقه ۲۹۷
مقدار مخارج ۲۹۸
مواد غذایی ۲۹۸
نان و خورش و چاشنی ۲۹۸
میوه‌جات ۲۹۸
لباس و پوشاک ۲۹۹
خانه و مسکن ۲۹۹
فرش و پوشش: ۲۹۹
مستخدم ۲۹۹
پول حمام ۳۰۰
مواد سوخت (گاز و برق و…) ۳۰۰
دارو ۳۰۰
هنگام دریافت خرجی ۳۰۰
صرفه‌جویی و پس‌انداز ۳۰۱
نحوة پرداخت خرجی ۳۰۱
مواد پخته، خام یا نقدی ۳۰۱
لباس، فرش و پوشش ۳۰۲
اختلاف در پرداخت ۳۰۲
ادعای تنگدستی ۳۰۳
نیاز زن شرط نیست ۳۰۳
کسر درآمد ۳۰۳
مهریه و صداق ۳۰۳
مهریه و صداق چیست؟ ۳۰۴
فلسفه وجوب مهر و صداق ۳۰۷
انواع مهریه ۳۱۳
چیزهایی را که می‌توان مهریه قرار داد. ۳۱۳
مقدار مهریه ۳۱۴
مهریة حضرت زهرا علیهاالسلام ۳۱۴
حد بالا و پایین مهریه ۳۱۶
خواستگاری و فلسفة تعیین مهر از طرف مرد: ۳۱۹
تاریخچه مهریه و صداق ۳۲۲
مهریه ارزش قدسی ۳۲۴
حق دیه ۳۲۵
حق شهادت ۳۲۷
چرا شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است ۳۲۹
حق ارث ۳۳۲
حقوق متقابل زن و مرد ۳۳۳
حقوق مرد بر زن ۳۳۳
ترک وظایف همسری ۳۳۶
نشوز ۳۳۶
درمان نشوز زن ۳۳۷
نشوز از جانب مرد ۳۳۷
درمان نشوز مرد ۳۳۷
نشوز از دو طرف ۳۳۸
متن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۳۳۸
مقدمه ۳۳۸
نقد و بررسی بخش‌‌هایی از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۳۵۷
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و تعارض با احکام اسلام ۳۶۳
نمونه‌ای از فتاوای مقام معظم رهبری و برخی از مراجع تقلید ۳۶۵
کتابنامه

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ