!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

عنوان : صدای سکوت
مولف: سیده کلثوم موسوی

شابک: ۳-۰۵-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

ناشر: نشر رزا

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

شماره تماس پخش : ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶- ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

 

دلم درتلاطمِ لوءلوء مرجان وچشمهای دوخته شده به امید فراسوهای بیکران..

بیکرانی از جنس تانخورده صداقتِ دستان بی رمقِ مهربانی…

تابدانیم واژگون بایدساخت قصربیهوده ساخته شده دلبستگی را…

وآهی برآییم از اینکه چه دیربه زمانِ، دیر زمان رسیده ایم….

وچه بی منت برسرمنت ها منت گذاشتیم…

دریغ بودیم و چشم بخشش داشتیم..

آنگونه که از حنجره خفه شده آلاله ها آویزان شده ایم …

وچه نشانه ها از بی نشانی رابه دستان بی خیالی سپرده ایم….

باز با این همه دغدغه ها ی بی ارزش خفه ترین خفقان زندگی خود شده ایم….

آه و افسوس از این همه بی خبری از باخبری….

چه ها برسر دلهای خویش می آوریم که اینگونه میگذرد از خیال دخترکی ۱۴ ساله ….

خدای من چه برسر صداقتهایمان آمده است محبتهای سربسته و آکبندِ آدمها قراراست به کجا سفرکند….واز بی مهری وبی توجهی کورسوی امید خویش را به آینده میسپارد…

آینده ای که باسرانگشتِ قلمِ خویش میسازمش…..

وذهنی را که پراز محبت وعشق الهی است اجینِ با احساس فوران یافته ی قلبم میسازم….

ودرپرتو نورانی کاعنات جاری اش میکنم….

وتمام عاشقانه هایم را به سوی عاشق ترینِ عشاق روانه خواهم کرد…

تاعشق رادرتمام وجودشاعرانه هایم بسرایدومرا برای ابدیت به زبان قلمم صادقانه زنده نگه دارد….

آنگاه که اگرجسم هم به خاک مبدل گشت تصوری ازمن باقلم از سرخطهای عارفانه وعاشقانه بماند…

تاعاشقانه ترین عاشقانه های ابدی….

واین صداقت و محبت را درنوشتارم از پرودگار لایزال خواستارم……

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ