!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

فهرست مطالب

فصل اول: ناتوانی یادگیری چیست؟

    ویژگی تعاریف ناتوانی یادگیری
    دوره‌های مختلف در تعریف اختلالات یادگیری
    سیر تاریخی
    دیدگاه جدید، دیویس
    سبب‌شناسی ناتوانی یادگیری
    نظریه غلبه‌ی طرفی مغز
    نظریه پردازش اطلاعات
    نظریه تأخیر در رشد
    نظریه ضایعات خفیف مغز
    نظریه کوتاهی دامنه‌ی توجه
    نظریه شناخت گرایان
    نظریه چندعاملی
    نظریه دیویس
    مفاهیم نظریه‌ی دیویس
    ویژگی‌های افراد با ناتوانی‌های ویژه یادگیری
    ویژگی‌های اختلال یادگیری از دید دیویس

فصل دوم: ارزیابی و برنامه‌های ترمیم

    نشانگرهای مشکل یادگیری ویژه
    روش‌های ارزیابی (۳ روش)
    گروه ثابت در برابر گروه انعطاف‌پذیر
    مراحل تشخیص
    مدل‌های ارائه‌ی خدمات
    ارزیابی و جایابی
    روش‌های شناسایی و تشخیص
    ارزیابی ازنظر دیویس
    ارزیابی و برنامه‌های ترمیم در ایران
    چالش‌ها و مقایسه برنامه ارزیابی در ایران و جهان

 

فصل سوم: نارساگویی

    زبان چیست؟
    نظریه‌های فراگیری زبان
    تعریف اختلال زبان
    ساختار زبان
    مشکلات درونی زبان
    مشکلات ماوراء نظام زبان
    انواع زبان و ناتوانی‌های یادگیری
    اختلالات تکلم و نارساگویی
    شکل ادراکی حرکتی/ خام‌دستی
    نارسا گویی ازنظر دیویس
    روش‌های تشخیصی، ترمیمی ازنظر دیویس
    شیوه‌های سنتی ارزیابی – ترمیمی نارساگویی
    فن‌های غیررسمی
    آزمونه‌ای منتشرشده
    برنامه روانی – زبانی ایلی نوی

فصل چهارم : نارساخوانی

تعریف نارساخوانی و انواع آن

نظریه‌های مربوط به سبب‌شناسی

نظریه‌های نوروفیزیولوژیکی

ضعف واج‌شناسی

نقص مهارت‌های ادراک بینایی

نقایص حافظه

نظریه خودکار شدن شناختی

تبیین دیویس از نارساخوانی

فصل پنجم : نارسا نویسی

مشکلات دست خط

مشکلات دست خط ازنظر دیویس

مشکلات هجی کردن (دیکته)

مشکلات هجی کردن ازنظر دیویس

مشکلات بیان نوشتاری

بیان نظرات

دستور و نحو

واژگان ناکافی

مکانیک نوشتن

فصل ششم: نارسایی حساب

انواع مشکلات حساب

تشخیص شکل

تشخیص اندازه

مجموعه‌ها و اعداد

تناظر یک‌به‌یک

شمردن

ارزش مکانی

مهارت‌های محاسباتی

اندازه‌گیری

ارزش پولی

گفتن زمان

زبان کمی

تبیین دیویس از نارسایی حساب

ساعت زمان ذهنی

تفاوت نارسایی حساب با مشکلات معمول در ریاضی

فصل هفتم : انواع مشکلات حرکتی ادراکی

ادراک دیداری

ادراک شنیداری

ادراک لامسه‌ای حرکتی

آزمو‌ن‌های ادراک دیداری

آزمون‌های ادراک شنیداری

آزمون‌های حرکتی

فن‌های غیررسمی

بررسی چند آزمون رسمی

آزمون اندازه‌گیری ادراکی حرکتی کپارت

آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ

آزمون تشخیص تفاوت‌های شنوایی وپمن

رشد مهارت‌های ادراکی حرکتی

نظریه ادراکی حرکتی کپارت

تعمیم‌های حرکتی

مقابله‌ای ادراکی حرکتی

ساخت زمانی

تئوری حرکت آفرینی

خصائل آموزگار حرکت آفرین

هدف‌های کلی در برنامه تحصیلی حرکت آفرین

تئوری گتمن

تئوری تشکیل نظام عصبی

تمریناتی برای رشد حرکتی

تبیین دیویس

فصل هشتم : اختلال بیش‌فعالی /کمبود توجه ADHD

ملاک‌های تشخیص اختلال

مشکلات و ویژگی‌های بالینی

بی‌توجهی

فزون جنبشی

تکانش گری

مشکلات همراه با اختلال ADHD

ناتوانی‌های یادگیری

مشکلات اجتماعی

نارسایی شناختی

مشکلات هیجانی

مشکلات حرکتی

سبب‌شناسی ADHD

درمان

ADD ازنظر دیویس

وجوه اشتراک و افتراق ADHD و ناتوانی‌های یادگیری

اقداماتی برای کودکان بیش‌فعال و کم‌توجه

راهکارهایی برای افزایش تمرکز در کودکان

منابع و مآخذ

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ