!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

مؤلف: دکتر سعید خیر اندیش

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۲۰۸صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء:  ۳۰۰۰۰۰ ریال

شابک:   ۶ــ ۲۰ــ ۶۳۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

 

فصل اول : مدیر موفق در آیات و روایات… ۱۷

تعاریف… ۱۹

۱ـ هدف.. ۱۹

۲ـ موفقیت: ۲۰

۳ـ مطلوبیت: ۲۰

مدیر موفق.. ۲۱

مدیر مطلوب.. ۲۸

لوازم موفقیت مدیر. ۳۱

ویژگی‎های مدیر و مدیریت در نهج‎البلاغه. ۳۱

شجاعت… ۳۱

قاطعیت… ۳۲

تجربه کاری.. ۳۲

استقامت در برابر مشکلات.. ۳۲

حسن تدبیر. ۳۲

قدرت و توانایی.. ۳۳

سعه صدر ۳۳

شایستگی و کفایت… ۳۳

نظم و انضباط.. ۳۳

حسن سابقه. ۳۳

داشتن پشتکار و دوری از تنبلی.. ۳۴

بلندی همت… ۳۴

تندذهنی و داشتن حافظه قوی.. ۳۴

آینده نگری.. ۳۴

پاکی و صلاحیت خانوادگی.. ۳۴

داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل.. ۳۵

خصوصیات و معیارهای ارزشی.. ۳۵

عدلت و انصاف.. ۳۵

تواضع و فروتنی.. ۳۵

سخاوت.. ۳۶

وفاداری.. ۳۶

گشاده‎رویی.. ۳۶

تسلط بر خشم.. ۳۶

میانه‎روی در درشتی و نرمی.. ۳۶

صبر و بردباری.. ۳۷

امانتداری.. ۳۷

خوش بینی نسبت به دیگران. ۳۷

رفق و مدارا ۳۷

طرد سخن‎چین.. ۳۸

طرد چاپلوس… ۳۸

توجه به کارکنان. ۳۸

عیب‎پوشی و پرهیز از عیب‎جویی.. ۳۸

خصوصیات و معیارهای مکتبی.. ۳۹

فصل دوم : تعاریفی از مدیریت… ۴۱

انواع مدیریت… ۴۴

مراحل تصمیم‎گیری.. ۴۵

اهداف مدیریت آموزشی.. ۴۸

اصول مدیریت آموزشی.. ۵۰

ایجاد روحیه در کارکنان و عوامل مؤثر در ایجاد روحیه مثبت و مناسب… ۵۰

عواملی که در روحیه خوب بستگی دارد: ۵۱

شرایط مطلوب و مناسب کار ۵۱

خاطر جمعی و آسایش و توجه به رفاه نسبی.. ۵۱

آگاه ساختن اعضای هر مدرسه با اهداف و خط مشی‎های مدرسه و شرکت مؤثر در تعیین خط‎مشی فعالیت‎ها ۵۲

احساس علاقه و دلبستگی به مدرسه. ۵۲

تقویت اعتماد به نفس و حفظ احترام به خود. ۵۳

عدم تبعیض و رفتار از روی عدل و انصاف.. ۵۴

احساس توفیق در کار و توجه به آن توسط دیگران. ۵۵

احساس اهمیت داشتن کار یا وظایف محوله به هر فرد در مدرسه. ۵۵

روش‎های تعیین میزان روحیه کارکنان. ۵۶

عوامل مهم برونی و درونی مؤثر در مدرسه. ۵۷

الف) عوامل برونی.. ۵۸

ب) اهم عوامل درونی.. ۵۹

وظایف عمده و اساسی مدیرن آموزشی به طور اعم: ۶۰

برنامه‎ریزی.. ۶۰

سازماندهی.. ۶۰

رهبری یا هدایت سازمانی.. ۶۱

هماهنگی.. ۶۲

نظارت و ارزشیابی.. ۶۲

طبقه‎بندی وظایف مدیران آموزشی.. ۶۳

مدیریت و رهبری در مؤسسات آموزشی و پرورشی.. ۶۴

خصایص مدیران آموزشی.. ۶۵

برنامه‎ریزی آموزشی به لحاظ اهمیت دادن به کمیت… ۶۵

برنامه‎ریزی آموزشی به لحاظ اهمیت دادن و اولویت دادن به کیفیت… ۶۶

سطح و دامنه برنامه‎ریزی آموزشی.. ۶۷

فصل سوم : مدرسه بیمار و ویژگی‎های آن.. ۷۱

درمان مد سه بیمار و راهبردهایی برای بهبود. ۷۳

مدیریت زمان در مدرسه. ۷۴

ویژگی‎های زمان. ۷۵

دانستنی‎های مدیریتی (۱): ۷۵

مدیریت تغییر. ۷۵

گوشزد کردن اشتباه. ۷۶

محک شایستگی‎ها ۷۶

یادگیری مدیران. ۷۶

برخورد خاص با موضوع خاص… ۷۷

نق نزدن. ۷۷

سرزنش نکردن. ۷۷

فضای مناسب برای گوش دادن. ۷۷

صراحت… ۷۸

ناکامی‎های مکرر و خویشتن نگری.. ۷۸

مدیران کارآمد: ۷۸

مدیران موفق قرن ۲۱٫ ۸۰

چگونه یک مدیر به مقبولیت می‎رسد؟. ۸۰

مدیر موفق کسی است که بتواند؟. ۸۰

کیفیت یعنی تطبیق با ۶ چیز: ۸۱

کیفیت در مدرسه یعنی: ۸۱

این سه نگرش را در خود تقویت کنید: ۸۲

این چند سفارش را جدی بگیرید: ۸۲

آیا شما توان تبدیل تهدید به فرصت را دارید؟. ۸۵

نسخه‎ی پیشنهادی زیر نسخه‎ی رژیم مدیران است: ۸۶

جهت مقبولیت و پذیرش خود کارهای زیر را انجام دهید: ۸۷

مدارس کارآمد: ۸۹

رسالت روشن مدرسه: ۸۹

محیط یادگیری امن: ۸۹

انتظارات زیاد. ۸۹

فرصت یادگیری و انجام تکلیف دانش‎آموزان: ۸۹

نظارت دائمی: ۹۰

ارتباط خانه و مدرسه و جامعه: ۹۰

رهبری آموزشی: ۹۰

مدیریت و رهبری مدرسه: ۹۰

۱ـ رشد و افزایش بصیرت مشترک و شفاف: ۹۱

۲ـ ارزش‎گذاری و ترغیب به همکاری، ارتباطات و مشارکت در مهارت‎ها: ۹۱

۳ـ ایجاد نقش‎های روشن و انعطاف‎پذیر سازمانی: ۹۱

۴ـ رواج دادن شیوه‎های آموزشی انتقادی: ۹۱

توصیه‎های اجرایی در دنیای مدیریت… ۹۲

فصل چهارم : ابزارهای مهم مدیریت در مدارس… ۹۷

تصمیم‎گیری قلب مدیریت… ۱۰۵

انواع تصمیم‎ها: ۱۰۶

۱ـ تصمیم‎های برنامه‎ریزی شده: ۱۰۷

۲ـ تصمیم‎های برنامه‎ریزی نشده: ۱۰۸

موقعیت‎های تصمیم‎گیری: ۱۰۸

موقعیت اطمینان: ۱۰۸

موقعیت مخاطره (با شرایط ریسک): ۱۰۹

موقعیت عدم اطمینان: ۱۰۹

مهارت‎های سه‎گانه مدیریت… ۱۰۹

۱ـ مهارت فنی: ۱۱۰

۲ـ مهارت انسانی: ۱۱۰

۳ـ مهارت‎های ادراکی (مفهومی): ۱۱۱

راهبردهای چگونگی بهره‎وری از نیروی انسانی در مدرسه. ۱۱۲

راهبردهای ایجاد انگیزه در معلمان و کارکنان. ۱۱۵

راهبردهای چگونگی ایجاد حس مسئولیت و علاقه به کار در معلمان و کارکنان. ۱۱۸

مدیر، روشی اتخاذ نماید که کارکنان را به انجام کار ترغیب کند: ۱۱۹

وضع هر یک از کارکنان را مورد بررسی قرار دهد.. ۱۱۹

شنونده خوبی باشد: ۱۱۹

انتقاد و یا ملامت را به طور مثبت انجام دهد: ۱۲۰

انتقاد و ملامت را در خفا انجام دهد: ۱۲۰

رعایت حال کارکنان را بکند: ۱۲۰

قسمتی از مسئولیت خود را به کارکنان تفویض کند: ۱۲۰

در صورت مشاهده ابتکار عمل، به شایستگی از کارکنان قدردانی کند: ۱۲۰

از تحکم و تسلط اجتناب کند: ۱۲۱

به کارکنان علاقه نشان دهد: ۱۲۱

خواسته‎ها را به صورت پیشنهاد درآورد: ۱۲۱

هنگامی که درخواست یا پیشنهاد می‎کند، دلیل آن را حتماً بیان کند: ۱۲۱

زمانی که طرح‎ها و برنامه‎ها هنوز در مراحل اولیه هستنند، کارکنان ذیربط را در جریان امر بگذارد.. ۱۲۱

مدیر باید سرمشق کارکنان خود باشد: ۱۲۲

همیشه جنبه مثبت را بگیرد: ۱۲۲

تعادل داشته باشد: ۱۲۲

نظر مشورتی و کمک کارکنان را بخواهد: ۱۲۲

هر گاه در اشتباه باشد یا مرتکب اشتباهی شود به خطای خود اعتراف کند:‎ ۱۲۲

افکار و نظرات کارکنان را با نزاکت گوش کند: ۱۲۲

اگر فکر و نظری را پسندید و قبول کرد دلیل آن را به مبتکر و صاحب فکر بگوید: ۱۲۳

به این حقیقت که افراد نظرات پیشنهادی خود را بهتر از افکار سایرین به مورد عمل می‎گذارند، اهیمت بدهد: ۱۲۳

درباره آنچه می‎گوید و روش ادای آن دقیق باشد: ۱۲۳

از غرولند معتدل کارکنان ناراحت نشود: ۱۲۳

ایجاد این احساس در کارکنان که کار آنها مهم است و برای ایجاد این حس از هر فرصتی استفاده کند: ۱۲۳

برای کارکنان خود هدفی معین کند تا به خاطر رسیدن به آن تلاش کنند: ۱۲۳

کارکنان را از اموری که در آنها تأثیر دارد، مطلع سازد: ۱۲۴

به کارکنان فرصت داد شود در تصمیماتی که گرفته می‎شود شرکت جویند: ۱۲۴

کارکنان از وضع خود مطلع باشند: ۱۲۴

راهبردهای رشد مذهبی و تحکیم ایمان در دانش‎آموزان. ۱۲۴

راهبردهای ایجاد انگیزه درس خواندن و پیشرفت تحصیلی.. ۱۲۷

فصل پنجم : مدیریت مدرسه در هدایت نقش مشاوره‎ای معلمان.. ۱۳۱

اشاره. ۱۳۳

نقش مشاوره‎ای معلمان: ۱۳۳

ابعاد نقش مشاوره‎ای معلمان. ۱۳۴

مدیر و ملاحظات علمی و اجرایی.. ۱۳۵

فعالیت‎های گروهی در مدیریت فرآیند مدار ۱۳۷

ویژگی‎های گروه با کیفیت در مدرسه. ۱۳۸

روش‎های فعال شدن کار گروهی در مدرسه. ۱۳۹

* نامگذاری گروه. ۱۳۹

* درک اعضای گروه. ۱۳۹

* خوب گوش دادن. ۱۴۰

* خلق محیطی برای یادگیری گروهی.. ۱۴۱

ساماندهی کار گروهی.. ۱۴۳

راه کارهای عملی.. ۱۴۴

رفتارهای فردی زمینه‎ساز انگیزش… ۱۴۴

رفتارهای شغلی زمینه‎ساز انگیزش… ۱۴۵

رفتارهای برانگیزنده در محیط کار ۱۴۶

انتقال از اداره محوری به مدرسه محوری.. ۱۴۷

انتقال به مدرسه محوری.. ۱۴۷

مهارت‎های مدیران در نظام اداره محور ۱۴۸

اقدامات عملی.. ۱۴۹

۱ـ نیازسنجی و تصمیم‎گیری.. ۱۴۹

فناوری اطلاعات و ارتباطات عاملی برای کاهش شکاف آموزشی.. ۱۵۰

سطع تعهد. ۱۵۴

ربع اول ـ معلمان کم انگیزه: ۱۵۴

ربع دوم ـ معلمان سردرگم: ۱۵۵

ربع سوم ـ معلمان تحلیل‎گرا: ۱۵۵

ربع چهارم ـ معلمان حرفه‎ای: ۱۵۵

برنامه‎ریزی توسعه مدرسه چیست؟. ۱۵۶

اصول چهارده گانه بهبود کیفیت مدرسه. ۱۶۰

مدیریت کیفیت جامع.. ۱۶۲

اجزای کلیدی مدیریت کیفیت جامع.. ۱۶۲

«هدف از مدیریت کیفیت جامع»: ۱۶۴

راهبردهایی برای موفقیت مدیریت فرآیند مدار در مدرسه. ۱۶۴

فصل ششم : مدیران و توجه به مثلث انتظار. ۱۷۱

رفتار مدیریت فرآیند مدار ۱۷۳

دانستنی‎های مدیریت (۲). ۱۷۳

سه اصل خوب گوش دادن. ۱۷۵

چگونه مدیری هستید؟. ۱۷۵

راه‎های افزایش تعهد شغلی معلمان. ۱۷۷

راهبردهای مدیریتی که سبب موفقیت شغلی می‎شود: ۱۷۹

مدیریت مدرسه و معناگرایی.. ۱۸۳

خصوصیات مدیر متدبر. ۱۸۳

کارکردهای آشکار و پنهان مشاوره گروهی.. ۱۸۵

موانع استفاده از مشاوره گروهی.. ۱۸۸

تغییر معنا ۱۸۹

ارزشیابی ارزش‎ها! ۱۹۰

تعاریف عملیاتی واژه‎ها و اصطلاحات: ۱۹۴

وظایف مدیر آموزشی: ۲۰۰

اجرای حمایت رفتاری مثبت و ارزیابی رفتاری کارآمد و ساختاری در مدارس: ۲۰۳

ارزیابی رفتار ساختاری بر پایه برنامه‎های حمایتی فرد. ۲۰۵

تعریف و نتایج: ۲۰۶

نتیجه‎گیری: ۲۰۷

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ