!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

ناشر : نشر رزا
عنوان کتاب : تذکرۀ الغافلین و تبصرۀ الجاهلین وصیت نامه حسن بن رضاقلی (شیخ حسن سنگلجی)
به کوشش: بهزاد عطاران

سال چاپ : اول -۹۷

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

قطع کتاب : ۱۹۰ صفحه ، رقعی

فهرست مطالب

مقدمه. ۹

نویسندۀ کتاب… ۱۱

خانواده. ۱۲

سوابق تحصیلی و اجتماعی.. ۱۲

آثار. ۱۴

فرزند او شریعت… ۱۴

معرفی کتاب… ۱۷

شیوۀ تصحیح.. ۱۸

جدول مشخصات نسخه اصلی از کتابخانۀ ملی.. ۲۰

جدول مشخصات نسخه دوم از کتابخانه ملی.. ۲۲

تصویر صفحه اول از نسخه اصلی.. ۲۶

تصویر صفحه آخر از نسخه اصلی.. ۲۷

صفحه اول از نسخه دوم. ۲۸

صفحه آخر از نسخه دوم. ۲۹

[دیباچه] ۳۱

[آغاز وصیّت نامه] ۳۳

[بیان اعتقادات] ۴۲

[اولین وصیّت] ۴۹

[دوّمین وَصیَّت] ۵۶

[وَصیَّت به ذِکر خُدا] ۶۰

[عدم دنیاگرایی] ۶۴

[ترک مشتبه و حرام] ۶۷

[فکر مرگ] ۶۸

[تقوای الهی] ۷۰

[عدم ریاست طلبی] ۷۵

[شرط امام جماعت] ۸۲

[عدم خود پسندی] ۸۵

[تلاش در کسب و علم و دوری از جهل] ۸۷

[سفارش به دوام چندین عمل] ۹۱

[تلاش در رفع حوائج مؤمنین] ۹۳

[طلب دنیا از راه صحیح] ۹۴

[عدم طمع ورزی] ۹۵

[کسب معرفت و توحید حقیقی] ۹۸

[رزق تضمین شده است] ۱۰۲

[اهمیت زینت باطن] ۱۰۸

[دوری از عارف نماها] ۱۱۵

[عدم دنیا طلبی] ۱۲۱

[دقت در انتخاب همنشین] ۱۲۵

[إقامۀ عزای اهل بیت] ۱۲۸

[دوری از محارم الله و شهوات] ۱۳۲

[اخلاص در علم و عمل] ۱۳۸

[مسئولیت در قبال خویش و دیگران] ۱۴۶

[إقامۀ توحید و دوری از شرک] ۱۵۳

[توجه حقیقی به پروردگار] ۱۶۲

[دقت در شغل طبابت] ۱۶۶

[توصیف وصیت نامۀ خود] ۱۷۰

خاتمه. ۱۷۴

لغت نامه. ۱۸۲

منابع. ۱۸۸

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ