!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

روابط فرا زناشویی
مؤلفان: سمیرا الهامی، الهام کسمائی
انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع:  ۱۲۸ صفحه / رقعی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء:  ۱۷۰۰۰۰ ریال

شابک: ۱ــ ۴۱ــ ۶۳۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………… ۹

تعریف فرا زناشویی…………………………………………………………………….. ۱۱

تفاوت میان بی‌وفایی و خیانت…………………………………………………………. ۱۴

عوامل زمینه‌ساز روابط فرا زناشویی……………………………………………………… ۱۶

    حوزه فردی……………………………………………………………………… ۱۹
    حوزه روابط زناشویی خانوادگی………………………………………………….. ۱۹
    حوزه اجتماعی………………………………………………………………….. ۲۰

مراحل خیانت…………………………………………………………………………. ۲۰

    درگیری ذهنی……………………………………………………………………. ۲۰
    اقدام به ارتباط و آشنایی بیشتر………………………………………………….. ۲۰
    عمیق شدن روابط عاطفی و ایجاد ارتباط جنسی………………………………….. ۲۱
    شدت ارتباط و مطلع شدن همسر…………………………………………………. ۲۱

انواع روابط فرا زناشویی……………………………………………………………….. ۲۱

زمینه‌های خیانت جنسی………………………………………………………………. ۲۵

واکنش‌های مردان و زنان به خیانت…………………………………………………….. ۲۸

روابط فرا زناشویی و اینترنت……………………………………………………………. ۳۱

مرور نظری فرایند خیانت در روابط زناشویی…………………………………………….. ۳۳

    موقعیت خطر در زندگی قبل از ازدواج فرد پیمان‌شکن…………………………….. ۳۴
    چگونگی رابطه با همسر…………………………………………………………. ۳۶
    موقعیت‌ها و افراد خطرآفرین بعد از ازدواج………………………………………. ۴۰

تئوری‌های مختلف در زمینه خیانت و روابط فرا زناشویی…………………………………. ۴۶

الف) نظریه‌های کلان………………………………………………………………. ۴۶

نظریه آسیب‌شناسی اجتماعی…………………………………………………… ۴۶

نظریه کنترل شخصی…………………………………………………………… ۴۷

نظریه راسل……………………………………………………………………. ۴۹

تئوری برچسب (انگ زنی)……………………………………………………… ۴۹

نظریه بی‌سازمانی اجتماعی…………………………………………………….. ۵۰

نظریه انحراف رفتاری………………………………………………………….. ۵۲

نظریه کنش اجتماعی………………………………………………………….. ۵۳

نظریه یونگ…………………………………………………………………… ۵۴

نظریه تقلید……………………………………………………………………. ۵۵

نظریه طبقه پایین……………………………………………………………… ۵۶

نظریه پنجره‌های شکسته………………………………………………………. ۵۷

نظریه کارن هورنای……………………………………………………………. ۵۸

تئوری مشکلات متمایز…………………………………………………………. ۵۹

نظریه والتر باگست (۱۸۷۷-۱۸۲۶)……………………………………………… ۶۰

نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………… ۶۱

نظریه بازدارندگی………………………………………………………………. ۶۲

نظریه شهرنشینی………………………………………………………………. ۶۳

تئوری آنومی (فرصت و ساختار)…………………………………………………. ۶۴

نظریه تضاد……………………………………………………………………. ۶۴

نظریه اشاعه فرهنگی………………………………………………………….. ۶۵

نظریه فشار جامعه‌شناختی- روان‌شناختی……………………………………… ۶۷

نظریه کنترل اجتماعی………………………………………………………….. ۶۹

ب) نظریه‌های خرد………………………………………………………………… ۷۶

نظریه تکامل………………………………………………………………….. ۷۶

نظریه کنترل…………………………………………………………………… ۷۶

نظریه ارضاء نیاز………………………………………………………………. ۷۷

نظریه گسترش خود……………………………………………………………. ۷۸

نظریه نقص یا کمبود…………………………………………………………… ۷۹

نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………. ۸۰

نظریه سرمایه‌گذاری……………………………………………………………. ۸۰

نظریه سه وجهی عشق…………………………………………………………. ۸۲

چارچوب نظری روابط فرا زناشویی…………………………………………………….. ۸۳

    تئوری ارضاء نیاز دریگوتاس و راسبالت…………………………………………… ۸۳
    نظریه نقص و کمبود…………………………………………………………….. ۸۴
    نظریه سرمایه‌گذاری راسبالت……………………………………………………. ۸۶

برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر……………………….. ۹۰

بازسازی زندگی…………………………………………………………………….. ۹۰

حفظ کرامت انسانی………………………………………………………………… ۹۰

فرصت جبران………………………………………………………………………. ۹۰

باور ایمانی…………………………………………………………………………. ۹۰

معامله ایمانی……………………………………………………………………… ۹۱

اعتمادآفرینی………………………………………………………………………. ۹۱

انتخاب عقلانی…………………………………………………………………….. ۹۱

همدلی……………………………………………………………………………. ۹۲

عشق‌ورزی………………………………………………………………………… ۹۲

شخصیت و تربیت (اجتماعی شدن)…………………………………………………. ۹۲

پیامدهای خیانت…………………………………………………………………….. ۹۳

رویکردهای درمانی روابط فرا زناشویی (خیانت)…………………………………………. ۹۳

رویکرد خانواده‌درمانی…………………………………………………………….. ۹۳

محتوای بستۀ درمانی رویکرد خانواده‌درمانی………………………………………… ۹۴

درمان مبتنی بر مواجهه روایی……………………………………………………… ۹۸

محتوای بستۀ درمانی درمان مبتنی بر مواجهه روایی…………………………………. ۱۰۱

رویکرد درمانی یکپارچه نگر………………………………………………………… ۱۰۲

رویکرد درمانی هیجان‌مدار…………………………………………………………. ۱۰۵

موانع خیانت…………………………………………………………………………. ۱۰۹

راهبردهای جلوگیری از روابط فرا زناشویی………………………………………………. ۱۱۰

۴ عامل ساده برای جلوگیری از خیانت………………………………………………….. ۱۱۲

۵ نبایدی که فرد خیانت دیده انجام ندهد……………………………………………… ۱۱۳

بایدهایی که یک فرد خیانت دیده انجام دهد………………………………………….. ۱۱۳

منابع………………………………………………………………………………… ۱۱۷

مقدمه

خانواده به‌عنوان اولین نهاد جامعه‌پذیری و کهن‌ترین هسته‌ی طبیعی، در همه­ی جوامع انسانی از ابتدای تاریخ وجود داشته و بشر تاکنون نتوانسته است جایگزینی برای آن بیاید. این موضوع حضور همیشگی این نهاد اجتماعی و ضرورت وجودی آن را نشان می‌دهد (مدرسی، ۱۳۹۳).

تعامل و روابط زناشویی سالم، کلید فرآیند خانواده مطلوب است؛ به‌ عبارتی ‌دیگر، وقتی خانواده­ای از الگوهای ارتباطی مؤثر استفاده می­کند، ارتباط زوج و شرکت در اجتماع را تداوم می­بخشد (گودرزی، نوایی­نژاد و محسن­زاده، ۱۳۹۰). به گفته محققین، یکی از مهم‌ترین دلایل طلاق و فروپاشی نظام خانواده­ها که در دهه­های اخیر رشد چشمگیری داشته، خیانت­های زناشویی و روابط فرا زناشویی می­باشد (پلوسو[۱]، ۲۰۱۳).

خیانت در روابط زناشویی، پدیده­ای است که اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی فرد از طریق روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع می­پیوندد و یکی از دلایل اصلی طلاق و آسیب­رسان به زوجین نیز به شمار می­آید (مؤمنی جاوید و شعاع کاظمی،۱۳۹۰). از این رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار و مرتبط با خیانت زناشویی و برنامه­ریزی آموزش­های مبتنی بر این یافته­ها می­تواند در پیشگیری از فرا زناشویی و پربار کردن ارتباطات میان زوجین، به‌ویژه افزایش وفاداری و تعهد زناشویی کمک نماید. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی نظری فرازناشویی انجام شده است.

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ