!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

عنوان کتاب : نگاهی به مسئولیت پذیری در تعلیم و تربیت اسلامی
(پرورش مسئولیت پذیری در دوره اول تربیت از دیدگاه اسلام )
مولفان : دکتر مهشید ایزدی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترزهرا حسینی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ناشر : نشر رزا

سال چاپ : اول -۹۷

قطع : ۱۲۱ صفحه / وزیری

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………
گفتار اول: نظام تعلیم و تربیت در ایران …
نظام تربیت:……………………..
هدفهای آموزش و پرورش در ایران:…………..
الف)هدفهای کلّی وعمومی………………
هدفهای کلّی وعمومی :………………………
راههای نیل به اهداف تعلیم وتربیت اسلامی:…………..
پرورش جسمانی:…………………………
تربیت و پرورش عقل:…………..
پرورش روحی و نفسانی:………………….
هدف نهایی زندگی از دیدگاه اسلام:…………..
هدف های آموزشی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی:…………
گفتار دوم: مسئولیت پذیری در دوره سوم ……………….
مبانی مسئولیتپذیری……………………………………….

مفهوم انسان مسئول………………….
هدف و مؤلفه های مسئولیتپذیری از دیدگاه اسلام…………..
مولفههای مسئولیتپذیری از دیدگاه اسلام……….
-اعتقادی(در ارتباط با خالق)……………..
-فردی(در ارتباط با خویشتن)………..
-اجتماعی(در ارتباط با دیگران)..
مسئولیت پذیری اجتماعی…….
– تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی……….
نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی……
تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی…….
مسئولیت پذیری اجتماعی در سال های ۷۳۱۰تا ٫۷۳۶۰
– مسئولیت پذیری اجتماعی سال های ۷۳۱۰تا ٫٫۷۳۳۰
– مسئولیت پذیری اجتماعی از ۷۳۳۰به بعد……
– آثار مثبت رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان….
-افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن……………………
-التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی نفعان…………………..
-افزایش درآمد، سود آوری و بهبود مزیت رقابتی…………..
-استفاده از مزایای چندگانگی…………………………..
کاهش هزینه های ناشی از کنترل…………………………………………..
-بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات……………
– افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان……………………………
عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت پذیری اجتماعی………………………………
– حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی………………….
(به نقل از الوانی و قاسمی،
– مهم ترین مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی………………
فلمینگ در سال ۲۰۰۲مسئولیت پذیری اجتماعی را دارای ۴بعد دانسته است که شامل:….
مدل ریچارد هیکس:………………………………….
-محیط طبیعی(در ارتباط زیست)……………………………
دورههای تربیتی مورد نظر از دیدگاه اسلام………………….
دوره سوم: دورهی مشورت و همرأیی……………………..
اهداف غایی مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره………….
اهداف واسطی مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره………………
برقراری ارتباط عاطفی و اجتماعی………………..
آشنا شدن با اطاعت از والدین وصله رحم………
اهمیت دادن به خانواده……………………………….
-خدا شناسی…………………………………….
-اعتدال ومیانه روی در امور عملی……………………
–کمک به دیگران ورعایت قوانین و مقررات……………..
– رعایت حقوق فردی واجتماعی………………….
– ارزشها وضد ارزشها……………………………………………………………….
-رعایت حجاب و عفت وحیا………………………………………………………
تاکیدات آموزشی مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره…………….
روشهای مبتنی بر مسئولیتپذیری در این دوره…………………
خداپرستى………………………………..
نیکى به پدر و مادر……………………….
یادآورى معاد و روز قیامت………………..
تزکیه و تعلیم…………….
تغافل..
تقویت حس اعتماد به نفس و شخصیت بخشی…………
کار و کوشش………………………………………………….
آگاه کردن از ارزش احساس مسئولیت………………….
آمادگی برای تشکیل خانواده……………………..
دور کردن ترس و هراس از زندگی………………………………..
اجتناب از سستی، تنبلی و بی حالی………………..
داشتن صبر و ثبات در زندگی……………………………………..
کاهش تلقینهای منفی و خودکم بینی………………………..
ملایمت و نصیحت………………………………………..
پرهیزکارى و رعایت تقوا…………………………..
داشتن ایمان و دورى از شرک………………………………….
عدالت طلبى و حمایت از مظلومان………………………..
حق پذیرى……………………………………………….
شهامت و شجاعت……………………
عفت و پاکدامنى……………………………..
پرهیز از افراط و تفریط……………………………….
خوش اخلاقى و تواضع در برابر مردم…………..
عبادت و امر به معروف و نهى از منکر……………………..
تاکیدات آموزشی وروشهای مناسب مبتنی بر مسئولیتپذیری در دوره سوم تربیتی از دیدگاه اسلام ….
نتیجه…………………………………………….
منابع و مآخذ……………………………………….
منابع فارسی:……………………..

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ