!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: بیماریهای ریوی و روشهای مداخله ای ریه
گردآوری: عاطفه عابدینی – کیمیا تقوی – اردا کیانی – نگار بندگانی

ناشر: نشر رزا

حروف چین و صفحه بند: شهریار دواچی

ویراستار: شهریار دواچی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

شابک:۳-۳۴-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

تلفن پخش : ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸     

فهرست مطالب

بیماری سل   ۱

قدمت بیماری سل   ۱

شباهت‌ها و تفاوت‌های عفونت نهفته و بیماری سل   ۲

خطر عفونت    ۳

واکسن ب ث ژ  ۳

خطر تبدیل عفونت سلی به بیماری فعال  ۳

سل ریوی   ۴

سل خارج ریوی   ۴

سل مقاوم  (MDR-TB) 4

سل فوق مقاوم  (XDR-TB) 5

در چه مواردی باید به وجود بیماری سل شک کرد؟  ۶

عوارض داروهای ضد سل   ۷

شرط بهبودی کامل در بیماران مسلول  ۷

منابع عفونت    ۸

عوامل زنده و غیر زنده محیطی   ۸

معرفی جنس مایکوباکتریوم  ۱۰

انتشار وسیع مایکوباکتریوم‌های آتیپیک    ۱۱

زیستگاه‌های عمده مایکوباکتریوم‌های فرصت طلب محیطی   ۱۲

تاریخچه شناسایی مایکوباکتریوم‌های غیرسلی   ۱۳

شواهد اولیه جداسازی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک از شیر و فراورده‌های لبنی   ۱۴

مورفولوژی و شناسایی مایکوباکتریوم‌های غیرسلی   ۱۵

طبقه بندی مایکوباکتریوم‌های غیرسلی   ۱۷

معرفی مایکوباکتریوم سیمیه ایی  Mycobacterium Simiae  ۱۹

پاتولوژی و بیماری زایی   ۱۹

ویژگی‌های بالینی   ۲۰

تظاهرات بالینی   ۲۱

یافته‌های رادیولوژیک    ۲۲

تاریخچه شناسایی   ۲۲

باکتری شناسی   ۲۳

زیستگاه‌های مایکوباکتریوم سیمیه ایی   ۲۳

اپیدمیولوژی   ۲۳

شیوع سویه‌های مایکوباکتریوم سیمیه ایی   ۲۴

شناسایی سویه‌های مایکوباکتریوم سیمیه ایی   ۲۶

روش‌های تشخیص سویه‌های مایکوباکتریوم سیمیه ایی   ۲۶

روش‌های تشخیص سویه‌های مایکوباکتریوم سیمیه ایی به وسیله روش‌های فنوتیپی   ۲۷

سرعت رشد  ۲۷

شکل کلنی ها ۲۷

واکنش در برابر نور  ۲۸

شناسایی سویه‌های مایکوباکتریوم سیمیه ایی به وسیله روش‌های مولکولی (اپیدمیولوژی مولکولی(۲۸

درمان بیماری سل   ۲۹

داروهای ضد سل   ۳۱

ريفامپین(RIF)  ۳۲

استرپتومايسين(SM)  ۳۲

اتامبوتول (EMB)  ۳۳

پاراآمينوساليسيليك اسيد، نمک سديم يا پتاسيم(PAS)  ۳۳

آمينوگليكوزيدها ۳۳

فلوروكينولون ها ۳۵

ساير داروهاي ضد سلی   ۳۶

كورتيكواستروئيد‌ها ۳۶

سیر طبیعی سل درمان نشده ۳۷

مقاومت دارویی                                                                                 ۳۷

منشاء مقاومت دارویی در مایکوباکتریوم                                                             ۳۷

مكانيسم‌هاي مقاومت دارويي                                                                          ۳۸

تعاریف انواع سل مقاوم به دارو                                                                       ۴۴

روش‌های تشخیص مقاومت دارویی                                                                  ۴۵

روش‌هاي فنوتيپي متداول                                                                              ۴۶

روش هاي فنوتيپي نوين                                                                                ۴۸

روش هاي ژنوتيپی بر مبنای DNA                                                                   ۵۰

سارکوئیدوز  ۵۳

چه عواملی باعث سارکوئیدوز می‌شوند؟  ۵۶

پاتوفيزيولوژى   ۵۹

علائم سارکوئیدوز  ۶۵

علائم سارکوئیدوز چشم  ۶۶

تظاهرات بالينى   ۶۷

سارکوئیدوز ریوی   ۶۷

اتیولوژی سارکوئیدوز  ۶۸

علائم و نشانه‌های سارکوئیدوز  ۶۹

درمان سارکوئیدوز  ۷۱

سارکوئیدوز ریوی و ارتباط آن با درگیری کلیه  ۷۲

تظاهرات بيمارى سارکوئيد شامل: ۷۶

درمان‌های عمومی برای سارکوئیدوز  ۷۸

روش‌های درمانی برای حفظ سلامت بدن بیمار  ۷۸

درمان سرکوئیدوز چشم  ۸۰

تغذیه و مکمل‌های غذایی   ۸۰

سارکوئیدوز در بارداری   ۸۲

عوارض بالقوه سارکوئیدوز چیست؟  ۸۲

COPD   ۸۳

آنتروکوزیس     ۸۹

پلورال افیوژن  ۹۱

كانسر ريه  ۹۶

سرطان چيست وعوامل ايجاد آن كدامند: ۹۶

متاستاز سرطان ریه  ۱۰۱

علل ایجاد زخم در ریه ها ۱۰۱

مزوتليوم  ۱۰۳

تنگی تراشه Tracheal stenosis))  ۱۰۴

انسداد راه های هوایی مرکزی   ۱۰۴

روشهای مداخله‌ای ریوی   ۱۰۵

برونکوسکوپی سخت و فلکسیبل   ۱۰۵

روشهای متداول تشخیصی برونکوسکوپی فلکسیبل: ۱۰۶

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ