!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: بررسی اتانازی(مرگ شیرین) در فقه و حقوق کیفری
مؤلف: فاطمه اژدری با همکاری وحید صیادی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۵۷ صفحه / رقعی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء:  ۲۰۰۰۰۰ ریال

شابک: ۶۳۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

امروزه یکی از مباحث مرتبط با علم پزشکی، مسأله اتانازی (مرگ از روی ترحم) ‌می‌باشد. مساله اتانازی در رابطه با بیمارانی است که مریضی آنها لاعلاج ‌می‌باشد و زندگی آنها نباتی است. و در واقع امیدی به زندگی آنها نیست. این بیماران به جهت رنج وارده بیماری خود و یا هزینه‌های درمانی، خود از پزشک تقاضا ‌می‌کنند که به حیات آنها پایان بدهد و یا خود پزشک برای این که زیاد رنج و درد نکشند آنها را ‌می‌کشند تا از این بیشتر درد بیماری را نکشند. در این تحقیق سعی شده است که ابتدا به تعریف پزشکی اتانازی پرداخته شود و انواع آن و آیا فردی که شخصی را که مبتلا به بیماری اتانازی است و پایان دادن به حیات آن بهتر از زنده بودن همراه با درد و رنج است را بکشد مجازات خواهد شد یا خیر؟ با این اوصاف اصلی ترین ارکان اصلی اتانازی عبارت است از: وجود شخصی دیگر غیر از قربانی، درخواست و اراده قربانی و بیماری درمان ناپذیر و نیت خیر نسبت به قربانی. آنچه که باید به آن پرداخت این است که اتانازی در فقه و حقوق موضوعه جایگاهی دارد یا خیر؟ در واقع ‌می‌خواهیم حکم تکلیفی قتل ترحمی را بدانیم. یعنی آیا چنین قتلی جایز است یا خیر؟ و به لحاظ حقوقی و فقهی احکام مترتب بر این مساله چه ‌می‌باشد؟ تحلیل این مسأله مستلزم بررسی پزشکی و سپس تحلیل فقهی و حقوقی آن است، لذا به لحاظ مبتلا به آن در جامعه، لزوم بررسی جایگاه این امر، شاید خلأ ناشی از سکوت قانون را در این زمینه پرنماید اما در فقه اسلامی هرگونه اتانازی و خودکشی ممنوع ‌می‌باشد. در دین اسلام اعتقاد بر این است که هنگام بروز مصایب و گرفتاری‌ها خداوند با رحمت خود ما را به صبر دعوت ‌می‌کند، لذا در آیات و روایات متعددی به این امر اشاره شده است که از مجموع آن ‌می‌فهمیم که در اسلام حق مرگ را برای انسان به رسمیت نمی‌شناسد.

 

فهرست مطالب

   مقدمه. ۵

فصل اول: کلیات… ۱۱

مبحث اول:مفاهیم و تعاریف…. ۱۳

گفتار اول: مفهوم ادبی مرگ شیرین یا اتانازی… ۱۳

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی یا تخصصی مرگ شیرین یا اتانازی… ۱۴

مبحث دوم:پیشینه مرگ شیرین یا اتانازی… ۱۵

گفتار اول: سیر تاریخی و اجتماعی مرگ شیرین یا اتانازی… ۱۵

گفتار دوم: سیر تضمینی مرگ شیرین یا اتانازی… ۱۶

فصل دوم:تحلیل ماهوی مرگ شیرین یا اتانازی… ۱۹

مبحث اول:تعریف اتانازی یا مرگ شیرین و انواع آن.. ۲۱

مبحث دوم:دیدگاه‌های مختلف پیرامون اتانازی… ۲۳

گفتار اول: دلایل موافقان اتانازی… ۲۴

بند اول: رأفت و ترحم.. ۲۴

بند دوم: کیفیت زندگی.. ۲۵

بند سوم: حق مرگ با عزت… ۲۵

بند چهارم: اصالت فایده. ۲۶

گفتار دوم: دلایل مخالفان اتانازی… ۲۷

بند اول: تقدیس حیات… ۲۷

بند دوم: عدم ضرورت… ۲۷

بند سوم: تصمیم ناشی از فشارهای روحی و مالی.. ۲۸

بند چهارم: آسیب پذیری و تخریب رابطه پزشک و بیمار. ۲۹

مبحث سوم:احکام فقهی و حقوقی اتانازیا. ۲۹

گفتار اول: ‌ قتل عمد.. ۳۰

گفتار دوم: قتل خطای شبه عمد.. ۳۱

گفتار سوم: قتل خطای محض…. ۳۱

گفتار چهارم: انطباق اتانازی با قتل عمد.. ۳۱

مبحث چهارم: مرگ شیرین یا اتانازی از دیدگاه ادیان الهی.. ۳۴

گفتار اول: رویکرد اسلام نسبت به مرگ شیرین یا اتانازی و خودکشی.. ۳۴

گفتار دوم: رویکرد دین مسیحیت نسبت به مرگ شیرین یا اتانازی و خودکشی.. ۳۵

گفتار سوم: رویکرد دین یهود نسبت به مرگ شیرین یا اتانازی و خودکشی.. ۳۵

مبحث پنجم: اتانازی در مکاتب فکری.. ۳۵

گفتار اول: هندوئیسم ـ آیین هندی.. ۳۵

گفتار دوم: سکولاریسم (دین گریزی و دنیامداری). ۳۶

گفتار سوم: اومانیسم (اصالت بشر). ۳۶

گفتار چهارم: اگزیستانسیالیسم (اصالت وجود). ۳۶

فصل سوم:مرگ شیرین یا اتانازی از منظر حقوق جزا و فقه. ۳۷

مبحث اول:بررسی اتانازی یا مرگ شیرین از منظر حقوق جزا ۳۹

گفتار اول: عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی… ۳۹

گفتار دوم: عنصر مادی در وقوع اتانازی… ۴۰

گفتار سوم: عنصر روانی اتانازی یا مرگ شیرین.. ۴۱

مبحث دوم:نتیجه قتل ترحم آمیز یا اتانازی از منظرقانون مجازات اسلامی.. ۴۲

گفتار اول: حکم تکلیفی.. ۴۲

مبحث سوم:اتانازی از منظر دیدگاه حقوقدانان و حقوق موضوعه ایران.. ۴۳

مبحث چهارم: بررسی فروض فقهی اتانازی… ۴۴

مبحث پنجم:اتانازی و اخلاق اسلامی.. ۴۶

مبحث ششم:جایگاه اتانازی در فقه امامیه و اسلام. ۴۷

گفتار اول: نظریه سقوط حق قصاص و دیه. ۵۱

گفتار دوم: عدم سقوط حق قصاص و دیه. ۵۲

نتیجه‌گیری.. ۵۳

فهرست منابع و مآخذ.. ۵۵

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ