!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: حقوق جزای  اختصاصی به قلم استاد
مؤلف: وحید صیادی ، فاطمه اژدری

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۴۳۰صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء:  ۶۰۰۰۰۰ریال

شابک: ۲ــ ۳۱ــ ۹۹۶۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶ – ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

فهرست مطالب

مقدمه. ۵

فــــهرست.. ۷

فصل اول :جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ۹

فصل دوم :اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی.. ۵۱

فصل سوم : سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی.. ۵۷

فصل چهارم : تهیه و ترویج سکه قلب.. ۶۳

فصل پنجم : جعل و تزویر. ۷۳

فصل ششم : محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی.. ۱۱۱

فصل هفتم : فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین.. ۱۱۷

فصل هشتم : غصب عناوین و مشاغل. ۱۲۷

فصل نهم : تخریب اموال تاریخی، فرهنگی.. ۱۳۳

فصل دهم : تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی.. ۱۴۷

فصل یازدهم : ارتشا و ربا و کلاهبرداری.. ۱۶۷

فصل دوازدهم : امتناع از انجام وظایف قانونی.. ۱۸۳

 فصل سیزدهم:  تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.. ۱۸۷

فصل چهاردهم : تمرد نسبت به مأمورین دولت.. ۲۱۹

فصل پانزدهم : هتک حرمت اشخاص… ۲۲۳

فصل شانزدهم : اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم. ۲۳۳

فصل هفدهم : جرایم علیه اشخاص و اطفال. ۲۴۱

فصل هجدهم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی.. ۲۶۹

فصل نوزدهم : جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی.. ۲۸۱

فصل بیستم : قسم و شهادت دروغ و افشای سر. ۲۹۱

فصل بیست و یکم : سرقت و ربودن مال غیر. ۲۹۹

فصل بیست و دوم : تهدید و اکراه. ۳۱۷

فصل بیست و سوم : ورشکستگی.. ۳۲۳

فصل بیست و چهارم : خیانت در امانت.. ۳۲۹

فصل بیست و پنجم : احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات.. ۳۳۵

فصل بیست و ششم : هتک حرمت منازل و املاک غیر. ۳۵۵

فصل بیست و هفتم : افترا و توهین و هتک حرمت.. ۳۶۳

فصل بیست و هشتم : تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی.. ۳۷۳

فصل بیست و نهم : جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.. ۳۸۵

فصل سی ام : جرایم رایانه ای.. ۳۹۹

منابع و مآخذ. ۴۲۹

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ