!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: بررسی حقوقی وضعیت احوال شخصیه متولد شده از اهدای جنین
مؤلف: فاطمه اژدری با همکاری وحید صیادی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۶۳صفحه / جیبی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء: ۱۵۰۰۰تومان

شابک:  ۸-۲۶-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۲۱۴۴۰۱۱۵۶۰۸-۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات.. ۹

مبحث اول: ۱۱

مفاهیم و تعاریف… ۱۱

گفتار اول: تعریف لغوی.. ۱۱

بند اول: وضعیت… ۱۱

بند دوم: احوال شخصیه. ۱۲

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی.. ۱۳

بند اول: وضعیت… ۱۳

بند دوم: احوال شخصیه. ۱۶

بند سوم: اهدای جنین. ۲۵

مبحث دوم: پیشینه. ۲۷

گفتار اول: پیشینه تقنینی.. ۲۷

گفتار دوم: پیشینه قانونی.. ۲۹

گفتار سوم: پیشینه تاریخی.. ۳۱

مبحث سوم: شرایط اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین   ۳۲

گفتار اول: شرایط اهداکنندگان. ۳۲

گفتار دوم: شرایط دریافت‌کنندگان جنین. ۳۵

فصل دوم: اهدای جنین. ۳۸

مبحث اول: ۳۹

آثار نسب بر اهدای جنین. ۳۹

گفتار اول: تعاریف نسب… ۳۹

گفتار دوم: ماهیت نسب… ۴۱

بند اول: نفقه. ۴۲

بند دوم: حضانت… ۴۷

بند سوم: حرمت نکاح. ۴۹

گفتار سوم: آثار دیگر نسب ارث.. ۵۲

نتیجه‌گیری.. ۵۷

فهرست منابع و مآخذ   ۶۳

موضوع کار تحقیقی ما احوال شخصیه و وضعیت اهدای جنین است و ما در این تحقیق به دلیل مسائلی که در ناباروری یک یا هر دو ازدواج‌ها مطرح می‌شود این کمک می‌کند این مسأله را حل کنیم و در این تحقیق بحث حرمت و جواز اهدای جنین را مورد هداء قرار دادیم و علاوه بر آن به تعریف اهدای جنین و قلمرو مفهوم احوال شخصیه و نظرات مختلفی که در مورد مفهوم احوال شخصیه وجود داشته را مطرح کردیم و در آینده می‌گوییم که احوال شخصیه فرد متولد شده از اهدای جنین با فرد متولد شده به صورت مشروع و طبیعی چه تفاوتی دارد و قانون خصوصی اهدای جنین و آیین‌نامه اجرائیه آن را ذکر می‌کنیم در این قانون شرایط اهداکنندگان و شرایط دریافت‌کنندگان جنین اهدایی را بحث می‌کنیم و نسب آن را با مادر و پدر (زوج‌های دریافت‌کننده) تجزیه وتحلیل می‌کنیم و اثار نسب بر جنین اهدای را بحث می‌کنیم و در این جا تعریف نسب و از نظر فقها وحقوق‌دانان و انواع مصادیق آن نفقه، حضانت، ارث، حرمت نکاح واحکام هر کدام بر اهدایی جنین را بررسی می‌کنیم.

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ