!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: سنجش حقوق جزای  اختصاصی
مؤلف: وحید صیادی ، فاطمه اژدری
انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۳۷۶صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء:  ۵۰۰۰۰۰ریال

شابک: ۹ــ ۳۲ــ ۹۹۶۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶ – ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

فهرست مطالب

فصل اول : جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ۹

فصل دوم : اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی. ۳۳

فصل سوم : سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی. ۳۵

فصل چهارم: تهیه و ترویج سکه قلب.. ۴۱

فصل پنجم : جعل و تزویر. ۵۱

فصل ششم :  محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی. ۱۰۳

فصل هفتم :  فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین.. ۱۰۷

فصل هشتم : غصب عناوین و مشاغل.. ۱۱۳

فصل نهم:  تخریب اموال تاریخی، فرهنگی. ۱۲۱

فصل دهم :  تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی. ۱۳۵

فصل یازدهم : ارتشا و ربا و کلاهبرداری.. ۱۴۷

فصل دوازدهم : امتناع از انجام وظایف قانونی. ۱۸۱

فصل سیزدهم: چک- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.. ۲۰۵

فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورین دولت.. ۲۳۳

فصل پانزدهم: هتک حرمت اشخاص… ۲۳۹

فصل شانزدهم : اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم. ۲۵۱

فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص… ۲۵۷

فصل هیجدهم: جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی. ۲۸۱

فصل نوزدهم: قسم و شهادت دروغ و افشای سر. ۲۹۳

فصل بیستم: تهدید و اکراه. ۳۲۳

فصل بیست ویکم: ورشکستگی. ۳۲۷

فصل بیست و دوم: خیانت در امانت.. ۳۳۳

فصل بیست و سوم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات.. ۳۳۹

فصل بیست و چهارم: هتک حرمت منازل و املاک غیر. ۳۴۷

فصل بیست و پنجم :  افتراء و توهین و هتک حرمت.. ۳۵۱

فصل بیست و ششم: تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی.. ۳۵۹

فصل بیست و هفتم :جرایم ناشی از تخلفات رانندگی. ۳۶۳

فصل بیست و هشتم: جرایم رایانه ای.. ۳۶۹

 

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ