!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: حرز لانه پرندگان اهلی و حد سرقت از آن
مؤلف: بهنوش آجودانی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۶۳ صفحه / رقعی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء: ۱۳۰۰۰ تومان

شابک: ۹ــ ۸ــ ۹۹۶۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶

پیش ‌گفتار………………………. ۹

مقدمه…………………………….. ۱۱

بخش یک: کلیات و مفهوم‌شناسی               ۱۳

فصل اول: کلیات تحقیق….. ۱۵

فصل دوم: مفهوم‌شناسی واژگان               ۱۷

سرقت در لغت………………….. ۱۷

سرقت در اصطلاح………………. ۱۸

تعریف جرم سرقت در قانون ۲۰

ربودن…………………………. ۲۰

مال…………………………….. ۲۱

تعلق به غیر………………. ۲۱

به طور پنهانی…………… ۲۱

حرز در لغت……………………. ۲۱

حرز در اصطلاح………………… ۲۲

مصادیق مشتبه حرز………… ۲۳

سرقت از جیب……………… ۲۳

سرقت ثمره………………….. ۲۴

سرقت اجیر…………………. ۲۶

بخش دو: یافته‌های تحقیق. ۲۹

فصل اول: شرایط و تاریخچه سرقت     ۳۱

تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران           ۳۱

عناصر  تشکیل‌دهنده جرم سرقت               ۳۲

عنصر قانونی جرم سرقت ۳۲

عنصر مادی…………………. ۳۲

عنصر معنوی……………….. ۳۳

شرایط سرقت مستوجب حد…. ۳۳

مجازات سرقت مستوجب حد.. ۴۸

فصل دوم: حکم سرقت پرندگان در فقه           ۴۹

اقوال فقها در حکم سرقت پرنده        ۴۹

ادله اقوال فقها در حکم سرقت پرنده       ۵۰

نقد و بررسی ادله فقها… ۵۲

قول مختار……………………… ۵۴

نتیجه…………………………….. ۵۹

فهرست منابع………………….. ۶۱

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ