!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T)
مؤلفان: آزاده شریفی نیا، مریم نجاتی، مجتبی ملکی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۲۹۲صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۸

بهاء: ۵۶۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹-۴۵-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶_ ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

 
فهرست مطالب

 

پیشگفتار ۱۵

مبانی شناخت درمانی.. ۱۷

مقدمه. ۱۹

سیر تاریخی و تکامل درمان شناختی – رفتاری.. ۱۹

مرحله اول: شکل‌گیری و رشد رفتاردرمانی.. ۲۱

مرحله دوم: شکل‌گیری شناخت درمانی.. ۲۲

مرحله سوم: تلفیق رویکردهای شناختی و رفتاری.. ۲۴

رویکرد شناختی- رفتاری چیست؟. ۲۵

فرض‌های شناختی.. ۲۶

شناخت درمانی در منابع اسلامی.. ۲۷

اصول و روشهای مشاوره و درمانگری شناختی در منابع اسلامی.. ۲۸

معاداندیشی و شناخت درمانی.. ۲۹

استفاده از معاد باوری در مشاوره. ۲۹

امید و شناخت درمانی.. ۳۰

اصول و کاربردهای شناخت درمانی.. ۳۰

مفاهیم اصلی شناخت درمانی.. ۳۲

درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T). 35

درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T). 37

درمان شناختی-رفتاری یا CBT   چیست؟. ۴۱

سه نـوع بینش در درمان شناختی-رفتاری.. ۴۲

ویژگیهای درمان شناختی رفتاری.. ۴۳

ابزارهای ارزیابی در درمان شناختی رفتاری.. ۴۴

فرایند مصاحبه در درمان شناختی رفتاری.. ۴۵

۱- تهیه فهرستی از مشکلات.. ۴۵

۲- تعیین عوامل پیشایند و پسایند. ۴۵

تفاوت درمان شناختی رفتاری CBT با درمان ACT. 46

مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در داخل و خارج کشور ۴۷

پژوهش‌های خارجی.. ۴۷

پژوهش‌های داخلی.. ۵۳

تکنیک های درمان شناختی رفتاری.. ۵۹

فرآیند درمان شناختی- رفتاری.. ۶۱

راهبردها و فنون رویکرد شناختی- رفتاری.. ۶۷

    آموزش روش حل مسئله. ۶۷

۲) کنترل افکار خوآیند منفی.. ۶۸

ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس… ۶۹

تفکر همه‌یاهیچ (صفر یا صد). ۶۹

تعمیم مبالغه آمیز (احتمال بیش‌ازحد). ۷۱

فیلتر منفی.. ۷۲

بی توجهی به امر مثبت.. ۷۳

نتیجه گیری شتابزده. ۷۴

درشت بینی (فاجعه سازی) و ریزبینی.. ۷۵

استدلال احساسی.. ۷۶

باید اندیشی.. ۷۷

برچسب زدن.. ۷۸

خود مقصر پنداری.. ۷۹

اصلاح خطاهای شناختی (اصلاح افکار اتوماتیك). ۷۹

۳) بازسازی شناختی.. ۸۰

۴) آموزش مثبت نگری.. ۸۱

۵) روش پیکان وارونه. ۸۲

درمان شناختی رفتاری و اختلال پانیک.. ۸۵

بخش نخست – کلیات اختلال پانیک… ۸۷

تعریف و علائم اختلال پانیک… ۸۷

انواع حمله های پانیک… ۸۸

اختلالات همراه. ۸۹

علت حملات پانیک… ۸۹

درمان پانیک… ۸۹

بخش دوم: پروتکل ساختاری درمان CBT بر بهبود اختلال پانیک… ۹۰

کیفیت و اثربخشی درمان به لحاظ تجربی.. ۹۰

بررسی پروتکل ساختاری درمان CBT. 91

ارتباط درمانی: ۹۱

استراتژی و تکنیک‌ها: ۹۲

پیشگیری از عود بیماری: ۹۳

مثال‌های جلسه به جلسه. ۹۳

جلسه‌ی اول: ارزیابی و آموزش بیمار ۹۳

جلسه‌ی دوم: آرام‌سازی و بازآموزی تنفسی.. ۹۴

جلسه‌ی سوم: شناسایی افکار ناکارآمد و مقابله با آن.. ۹۵

جلسه‌ی چهارم: مواجهه. ۹۶

جلسه‌ی پنجم: مواجهه و بازسازی شناختی.. ۹۶

جلسه‌ی ششم: پیگیری.. ۹۸

جلسه‌ی هفتم به بعد: ۹۸

مشکلاتی که حین درمان CBT درمانگر با آن روبه‌رو می شود: ۹۹

اتخاذ تصمیم‌های بالینی.. ۱۰۲

یکپارچه‌سازی علم و عمل.. ۱۰۲

درمان شناختی رفتاری و اختلالات جنسی.. ۱۰۵

بخش اول: کلیات اختلال عملکرد جنسی.. ۱۰۸

سیر تحول علمی و تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان.. ۱۰۸

مفهوم اختلال عملکرد جنسی.. ۱۱۰

شیوع اختلال عملکرد جنسی.. ۱۱۲

عوامل روان‌شناختی مؤثر بر اختلال عملکرد جنسی.. ۱۱۳

درمان شناختی رفتاری CBT و اختلالات جنسی.. ۱۱۴

تأیید تجربی درمان شناختی رفتاری در بهبود اختلالات جنسی.. ۱۱۵

پروتکل درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت‌های جنسی.. ۱۱۷

درمان شناختی رفتاری و اختلال اضطراب فراگیر. ۱۲۵

بخش اول: کلیات اختلال اضطراب فراگیر. ۱۲۸

توصیف و تشخیص… ۱۲۸

علت.. ۱۲۹

اختلالات همراه. ۱۲۹

درمان.. ۱۲۹

بخش دوم: پروتکل ساختاری درمان CBT بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر. ۱۳۰

جلسه اول: ارزیابی و آموزش روانی.. ۱۳۰

جلسه دوم: آموزش آرمیدگی.. ۱۳۱

جلسه سوم: حساسیت‌زدایی.. ۱۳۲

گام اول- تهیه سلسله‌مراتب موقعیت‌های اجتنابی.. ۱۳۲

گام دوم- حساسیت‌زدایی: همراه کردن مواجهه با آرمیدگی.. ۱۳۲

جلسه چهارم: مدیریت نگرانی.. ۱۳۳

جلسه پنجم: مدیریت نگرانی (۲). ۱۳۵

جلسه ششم: کاهش استرس و حل مسئله. ۱۳۵

درمان شناختی رفتاری و اختلال افسردگی.. ۱۳۷

بخش اول: کلیات افسردگی.. ۱۴۰

تعریف و علائم افسردگی.. ۱۴۰

انواع افسردگی.. ۱۴۰

اختلالات و بیماری‌های همراه با افسردگی.. ۱۴۱

علل افسردگی.. ۱۴۱

درمان افسردگی.. ۱۴۲

الف- دارو درمانی.. ۱۴۲

ب – روان‌درمانی.. ۱۴۳

بخش دوم: بررسی پروتکل ساختاری درمان CBT. 144

جلسه اول: ایجاد ارتباط و آموزش بیمار ۱۴۴

جلسه دوم: فعال‌سازی بیمار ۱۴۴

گام اول- شناسایی فعالیت‌های هدف.. ۱۴۵

گام دوم- وضع اهداف واقع‌بینانه. ۱۴۵

گام سوم- برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌ها ۱۴۶

جلسه سوم: بازسازی شناختی (۱). ۱۴۷

مقابله با افکار منفی: ۱۴۸

گام اول- شناسایی افکار منفی.. ۱۴۸

گام دوم- به چالش کشیدن افکار منفی.. ۱۴۹

جلسه پنجم: بازسازی شناختی (۲). ۱۵۰

شناسایی خطاهای افکار منفی.. ۱۵۰

به چالش کشیدن افکار منفی و جایگزین کردن آن‌ها با افکار واقع‌بینانه. ۱۵۰

دادن یک پاسخ منطقی.. ۱۵۱

جلسه چهارم: حل مسئله. ۱۵۱

گام اول: تعریف مشکل.. ۱۵۲

گام دوم: پیدا کردن راه‌حل‌های مختلف.. ۱۵۲

گام سوم: تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یک راه حل.. ۱۵۳

گام چهارم: طراحی یک نقشه عملی برای اجرای راه‌حل.. ۱۵۳

گام پنجم: ارزیابی پیامد. ۱۵۳

جلسه پنجم: پیشگیری از عود. ۱۵۳

آموزش پیشگیری از عود. ۱۵۴

گام اول- مدیریت دارویی.. ۱۵۴

گام دوم- شناسایی علائم هشداردهنده. ۱۵۴

گام سوم- آموزش مقابله با استرس‌ها ۱۵۵

گام چهارم- آموزش سبک زندگی سالم. ۱۵۶

درمان شناختی رفتاری و اختلال استرس پس از سانحه. ۱۵۷

بخش اول- کلیات اختلال PTSD. 159

تعریف و علائم PTSD. 159

اختلالات و بیماری‌های همراه با PTSD. 160

علل PTSD. 161

درمان PTSD. 161

بخش دوم: پروتکل ساختاری درمان CBT بر بهبود اختلال استرس پس از سانحه. ۱۶۲

جلسه اول: برقراری ارتباط، ارزیابی و آموزش بیمار ۱۶۲

جلسه دوم: آموزش آرام‌سازی و آشنایی با مدل درمانی.. ۱۶۲

جلسه سوم: مواجهه. ۱۶۲

گام اول- آمادگی.. ۱۶۲

گام دوم- ایجاد سلسله‌مراتب مواجهه. ۱۶۳

گام سوم- مواجهه اولیه. ۱۶۳

جلسه چهارم: بازسازی شناختی.. ۱۶۳

چالش با افکار ناکارآمد. ۱۶۴

جلسه پنجم: مواجهه و بازسازی شناختی.. ۱۶۴

بازسازی شناختی و مواجهه. ۱۶۵

جلسه ششم: پیگیری.. ۱۶۵

درمان شناختی رفتاری و اختلال وسواسی – جبری.. ۱۶۷

توصیف و تشخیص… ۱۷۰

علت اختلال وسواسی- جبری.. ۱۷۱

اختلالات همراه. ۱۷۱

درمان.. ۱۷۲

بخش دوم: پروتکل ساختاری درمان CBT بر بهبود اختلال وسواسی – جبری.. ۱۷۲

جلسه اول: ارزیابی و آموزش روانی.. ۱۷۲

جلسه دوم: آموزش آرمیدگی.. ۱۷۲

جلسه سوم: مواجهه و پیشگیری از پاسخ.. ۱۷۳

جلسه چهارم: مواجهه و پیشگیری از پاسخ.. ۱۷۴

جلسه پنجم: بازسازی شناختی.. ۱۷۴

جلسه ششم: پیشگیری از عود. ۱۷۴

درمان شناختی رفتاری و بیش شنوایی.. ۱۷۷

پروتکل درمانی CBT برای بیش شنوایی.. ۱۸۰

اطلاعات و توجیهات.. ۱۸۰

یک جلسه CBT. 182

آرمیدگی کاربردی.. ۱۸۲

شناخت درمانی.. ۱۸۳

تماس تدریجی.. ۱۸۴

ملاحظات خاص… ۱۸۵

تأیید تجربی.. ۱۸۶

درمان شناختی رفتاری و  اعتیاد. ۱۸۷

مؤلفه‌های اصلی درمان شناختی رفتاری در درمان اعتیاد. ۱۸۹

تحلیل كاركردی.. ۱۹۰

کمبودها و موانع. ۱۹۰

مهارت‌ها و توانمندی‌ها ۱۹۰

تعیین‌کننده‌های مصرف مواد. ۱۹۱

مهارت‌آموزی: ۱۹۱

راهبردهای یادگیری معطوف به ترک مصرف مواد. ۱۹۲

تکالیف اساسی.. ۱۹۳

تعیین‌کننده‌های مصرف مواد. ۱۹۳

ساختار و چارچوب جلسات.. ۱۹۴

قاعده ۲۰/۲۰/۲۰٫ ۱۹۴

مقابله با میل به مصرف.. ۱۹۵

تقویت انگیزه و تعهد بیمار نسبت به ترک مصرف مواد. ۱۹۶

آموزش مهارت‌های مقابله‌ای: ۱۹۷

مهارت‌های امتناع از مواد: ۱۹۷

سه گام اساسی در مقابله با وسوسه: ۱۹۸

منابع فارسی.. ۲۰۰

پیوستها ۲۱۸

درمان CBT و اختلال پانیک… ۲۱۸

پرسشنامه اضطراب بک… ۲۱۸

درمان CBT و اختلالات جنسی.. ۲۲۶

باورها و افکار خرافی رایج درباره‌ی رفتار جنسی.. ۲۲۷

نمونه‌ای از احادیث موجود در رابطه با مسائل جنسی.. ۲۲۸

فواید رابطه جنسی.. ۲۲۹

آموزش آرمیدگی.. ۲۳۰

آموزش خیال‌پردازی.. ۲۳۱

آموزش تمرکز توجه. ۲۳۲

تکنیک حساسیت‌زدایی منظم. ۲۳۲

آموزش تمرکز حسی ۱٫ ۲۳۳

آموزش تمرکز حسی ۲٫ ۲۳۵

آموزش تکنیک کگل.. ۲۳۶

درمان CBT و اختلال اضطراب فراگیر. ۲۳۷

درمان CBT و اختلال افسردگی.. ۲۴۱

درمان CBT و اختلال استرس پس از سانحه. ۲۴۸

درمان CBT و اختلال وسواسی- جبری.. ۲۵۰

تکنیکهای شناختی رفتاری.. ۲۵۷

پیشنهاد نحوه‌ی ارائه‌ی تکنیک یا مداخله. ۲۵۷

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ