!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

عنوان : با قرآن تا رستاخیز
مولفین : حامد فتوت احمدی و مهدی نوری افشان

نوبت چاپ : اول -۹۸

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

قطع و صفحات : ۳۶۰ صفحه / رقعی

تلفن پخش : ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸ -۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶
درباره کتاب “با قرآن تا رستاخیز”

 

این کتاب ضمن بررسی و ارزیابی نظرات موجود در بین مسلمین در قرنهای گذشته  با نقد و آسیب شناسی آنها نظریة جدیدی در مورد حقیقت وجودی انسان ارائه می دهد.  با استفاده از این فهم جدید از آیات قرآن، مفاهیم دیگری چون روح، نفس ، موت، حیات قبل و بعد از دنیا و قلب انسان بازتعریف می گردد و نهایتاً برزخ، معاد جسمانی و موت و حیات به گونه ای بسیار ملموس و قابل باور در کنار سایر پدیده ها و قوانین موجود در عالم برای خواننده ترسیم می شود. این نگاه، حقیقت وجودی انسان را همانطور که قرآن بیان کرده است نشان می دهد که دقیقاً مطابق با آن چیزی است که علم امروز بر آن صحه می گذارد و این، بسیاری از سوالات و اشکالاتی که به حیات پس از مرگ و معاد جسمانی وارد بود را از بین می برد و آنها را بر اساس علم متعارف انسان از قوانین شناخته شدة عالم کاملا قابل درک می کند. شاید آنچه در این کتاب می آید با برخی از پیش فرضهای خوانندگان در مورد روح و نفس و برزخ و … متفاوت باشد اما از آنجا که این فهم جدید تماماً بر اساس آیات صریح قرآن و بدون پیش فرضهای فلسفی ، عرفانی و … بنا شده است کاملا قابل دفاع و باورپذیر است و با تمامی آیات در این موارد هماهنگ است. ضمناً در این کتاب  نشان داده شده است که در مقطعی از تاریخ فهم دانشمندان از این مفاهیم با آنچه امروز معروف شده است کاملا متفاوت بوده است و به فهم جدید بیان شده در کتاب بسیار نزدیک است.
مباحث اصلی:

 

در این بخش با اشاره به نظرات دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی در مورد آفرینش اولیه؛  به تطبیق این نظرات با آیات قرآن و نظرات مفسرین می پردازیم و نتیجه حاصل ، ما را در فهم بقیه فرآیندهای عالم به سوی رستاخیز هدایت می کند.

انسان بعد از مرگ، علی رغم از بین رفتن جسمش، تا روز قیامت باید باقی بماند؛ چگونه؟

این چالش بزرگی است که دانشمندان قرآنی و کلامی را وادار به تعریف حقیقت وجودی انسان می کند به طوری که این حقیقت یا جوهره بتواند بعد از مرگ به نوعی باقی بماند و نهایتاً به انسانی تبدیل شود که قادر باشد در بهشت یا جهنمی که قرآن تعریف می کند زندگی ابدی کند.

در این کتاب بر اساس اشارات قرآن، تعریف جدیدی از حقیقت وجودی انسان ارائه می گردد و با نظرات دانشمندان دیگر و با علم روز مقایسه می گردد.

برای تبیین این نظر و نقد نظرات دیگر در این بخش لازم است تا مفاهیمی چون نفس، روح، قلب، موت و حیات ، خواب ، برزخ ، معاد جسمانی ، توفی بررسی مجدد شود. و نهایتاً تعریف مورد تایید ارائه گردد. و با آیات قرآن مقایسه شود.

با استفاده از مثالها و توضیحات قرآن در مورد چگونگی برپایی قیامت و بازگشت انسان، فرآیند بازسازی انسان به صورت کاملاً ملموس و قابل فهم برای انسانها در هر سطح دانش توضیح داده می شود. به طوریکه هیچ کس نتواند بازسازی انسان را مستبعد بداند. این نظر بر پایه پاسخهایی که قرآن به منکرین معاد می دهد بنا شده و پاسخی که داده می شود هم از لحاظ علمی و هم حسی و هم قرآنی قابل دفاع می باشد.

یکی از پر اختلاف ترین مفاهیم معاد مسئله برزخ است که تعاریف و تفاسیر متنوعی در بین علمای تفسیر و کلام از این مفاهیم وجود دارد. در بخش برزخ، ابتدا برخی از این نظرات بررسی می شوند سپس بر اساس آیات قرآن وضعیت انسان در برزخ بر اساس تعریف ارائه شده از حقیقت انسان در بخشهای قبل در قالب نظر جدیدی تبیین می گردد. در این نظر جدید هیچ نیازی به مفاهیمی خارج از قرآن نخواهیم داشت و صرفاً بر اساس آیات قرآن و چیدمان صحیح آنها بیان می گردد.
قرآنی بودن مباحث و عدم تناقض با علم روز:

 

با نگاهی به این کتاب دیده می شود که در برخی از فصلها به تئوری های علوم تجربی به خصوص در مورد آفرینش اولیه و بازسازی انسان اشاراتی شده است اما لازم به توضیح است که پایة بحث ، کاملاً قرآنی است و از علوم تجربی، صرفاً به عنوان قرینه و شاهد و موید استفاده شده است. یا در برخی موارد خواسته است نشان دهد که بین این مطلب قرآنی و اصول مسلم علمی تنافر یا تضادی وجود ندارد .
استفاده از احادیث:

 

قصد ما در این کتاب بحث روایی نبوده است اما در برخی مباحث از احادیث به عنوان شاهد و موید استفاده شده است. البته جا دارد که همین بحث بر پایه حدیث نیز تحلیل و تبیین شود.
همخوانی نظریة جدید با  آراء متقدمان

 

نظریة مطرح شده با آنچه اکنون در بین دانشمندان اسلامی رواج دارد متفاوت است و ظاهراً همخوانی ندارد اما ما در این کتاب نشان دادیم که اعتقادات دانشمندان متقدم که شاخص ترین آنها سید مرتضی می باشد نیز کاملاً با آنچه امروز مطرح است متفاوت بوده و اتفاقاً نظریة مطرح شده در کتاب بسیار به نظرات ایشان و بسیاری از متکلمین و مفسرین آن دوره نزدیک است گرچه نظریه جدید تفاوتهایی با نظرات آنها نیز دارد اما می توان گفت به نوعی تکمیل نظرات آنها بر پایة پیشرفت علم و دانش در این ۱۰۰۰ سال است.
نوآوریهای این کتاب:

در این کتاب در زمینه های زیر نوآوریهایی بر پایة استفاده از نظرات دانشمندان دیگر و مراجعه به آیات قرآن و نگاه جدید به آنها وجود دارد که می تواند آغازی برای یک حرکت جدید در فهم معاد در قرآن باشد .این نوآوری ها در زمینه های زیر است:

    تعریفی نو از حقیقت انسان بر اساس آیات قرآن که با علم تجربی هم همخوانی دارد.
    تعریف دوران های وجودی مختلف انسان اعم از آفرینش اولیه ، زندگی دنیا و تجلیات و پدیده های مختلف آن، برزخ و معاد بر پایة یک تعریف واحد و ملموس از حقیقت وجودی انسان که در نوع خود کاملاً بی نظیر و متفاوت است.
    تبیین معاد قرآنی و مفاهیمی چون روح، توفی، نفس، قلب، امر، خواب، برزخ و معاد جسمانی به صورتیکه کاملاً ملموس و قابل باور و حتی تجربه پذیر است.
    تعریف کامل بازگشت انسان پس از مرگ بر اساس آفرینش اولیه بدون اضافه کردن عناصر خارج از بیان قرآنی.
    تبیین جایگاه علم و قَدَر و کتاب الهی به عنوان ابزار اصلی در پیدایش و بازگشت انسان به جای تئوری هایی که آنها را به صورت موازی با ابزار دیگر مورد توجه قرار می دادند.

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ