!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: تولید نانوامولسیون های اسانس دارچین با استفاده از تکنیک نانو رسوب دهی
مؤلف: الناز پیروی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع:  ۶۸ صفحه / رقعی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۸

بهاء: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

شابک: ۱ــ ۷۰ــ ۶۳۵۶ــ ۶۲۲ــ ۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶ _ ۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

پایگاه اینترنتی :  (www.rozapub.ir)

 
فهرست مطالب

فهرست    ۵

پیش گفتار  ۹

فصل اول : دارچین     ۱۱

مقدمه   ۱۳

مشخصات دارچین:  ۱۴

تركیبات شیمیایی دارچین:  ۱۵

خواص و كاربرد‌های دارچین:  ۱۶

مطالعه دارچین روی انسان‌ها:  ۱۸

اسانسها  ۱۹

اسانس‌های روغنی     ۱۹

نانوساختارها  ۲۱

نانوامولسیون:  ۲۱

کپسول سازی :  ۲۱

امولسیون:  ۲۲

روش‌های امولسیون با انرژیِ بالا:  ۲۲

روش‌های امولسیون با انرژی پایین :  ۲۲

روش‌های امولسیون با انرژی پایین :  ۲۳

امولسیون خود به خودی:  ۲۳

امولسیون دمای وارونه:  ۲۵

امولسیون ترکیب وارونه:  ۲۶

امولسیون نقطه معکوس :  ۲۷

روش‌های انرژی بالا:  ۲۷

مایکروسیال:  ۲۸

امواج فراصوت :  ۲۹

فعالیت‌های ضدمیکروبی نانوامولسیون با استفاده از اسانس‌ها :  ۳۰

امولسیفایر:  ۳۵

فصل دوم: مواد و روش‌ها ۳۷

مواد:  ۳۹

روش تهیه نانوامولسیون اسانس دارچین:  ۳۹

آنالیزها  ۴۱

تعیین اندازه و توزیع اندازه نانوذرات:  ۴۱

تعیین خاصیت آنتی اکسیدانی با استفاده از :DDPH     ۴۳

پایداری شیمیایی با استفاده از HPLC     ۴۴

آنالیز زتا پتانسیل:  ۴۵

طراحی آزمایش و آنالیزآماری:  ۴۶

فصل سوم:یافته‌ها و بحث در مورد یافته‌ها ۴۹

میانگین اندازه ذرات      ۵۱

توزیع اندازه ذرات :  ۵۳

زتا پتانسیل     ۵۴

هدایت :  ۵۵

آنتی اکسیدان     ۵۶

بهینه سازی همزمان پارامترهای غلظت برای تولید مطلوبترین نانو امولسیون‌های اسانس دارچین :  ۵۷

بررسی صحت مدل‌های ارائه شده:  ۵۸

نتیجه گیری :  ۶۱

پیشنهادات:  ۶۲

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ