!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

خندۀ پس از
گریه

(شرحی بر خطبه‌ها
و نامه‌های امام علی(ع) به معاویه)

نویسنده: اسماعیل
(حمید) لونی

ناشر: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: 72 صفحه
/ رقعی

شمارگان: 1000 نسخه


فهرست مطالب

پیشگفتار 9

بخش اول 11

مقدمه 11

پیام پیامبران اولوالعزم 15

نگاه توحیدی و نگاه مادی 17

پیامبر اکرم؟ص؟ و جهانی کردن همۀ خواسته های انبیا الهی 20

دشمن داخلی خطرناکتر از دشمن خارجی 24

علی؟ع؟ وصی و خلیفۀ پیامبر اکرم؟ص؟ 26

رهبر الهی به تنهایی نمیتواند مجری عدالت باشد 27

بخش دوم 29

مردم سرنوشت خودشان را رقم می‌زنند 29

خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ 33

شایسته سالاری در حکومت امام علی؟ع؟ شرط مسئولیت است 35

تفاوت حکومت امام علی؟ع؟ با حکومت معاویه 36

خطبه های حضرت دربارۀ معاویه 37

بعد از من دشمنی خطرناک به سراغ شما می‌آید (خطبۀ 57) 39

فرق گذاشتن بین شامیان (معاویه) و خوارج (خطبۀ 61) 42

پیشگوئی حضرت علی از حوادث آینده (خطبۀ 101) 44

خندۀ پس از گریه (خطبۀ 162) 46

سیاست الهی و سیاست شیطانی (خطبۀ 200) 48

مقبولیت خلافت امام به‌واسطۀ مردم (نامۀ 6) 49

معاویه برای فریب مردم در لباس دفاع از دین حاضر می‌شود (نامۀ 9) 51

پاسخ نامۀ معاویه در صفین (نامۀ 17) 53

پاسخ کوبندۀ امام به معاویه (نامۀ 28) 56

مقام حضرت حمزه 58

مقام حضرت جعفربن ابیطالب 59

عصروعاص حامی معاویه (نامۀ 39) 62

ایمان و کفر فاصله انداخت (نامۀ 64) 64

آخرین نامه، نامۀ 73 67

منـابع 69


این کتاب روایت گوشه‏ای از خلافت حضرت در زمان معاویه را بیان می‌کند که جامعه به جایی رسیده بود که شخصی مانند معاویه را باید کنار امیرا‏لمؤمنین بگذارند. علی؟ع؟ در هیچ جبههای کوتاه نیامد و چنان افشاگری میکند که چهرۀ معاویه های زمان در هر عصر و مصری شناخته شوند.

نام کتاب با عنوان (خندۀ پس از گریه) اقتباس از کلام خود حضرت است که وقتی با نامههای معاویه مواجه میشود این جمله را میفرمایند که البته هزاران درد در آن نهفته است، گریه به‌خاطر زمان غصب خلافت و آن اتفاقاتی که بعد از رحلت پیامبر افتاد و جلوی چشم مردم حرف پیامبر زمین ماند و خنده برای آن است که چه بر سر اسلام آوردهاند که امروز معاویه هم ادعای خلافت میکند.گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ