!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

عنوان : اناتومی مهندسی پزشکی

نویسندگان: دکتر حسن صالح وند ــ لیلا مکوندی

ناشر: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: 208صفحه / وزیری

شمارگان: 1000نسخه

نوبت چاپ: اول ــ 1399

قیمت: 50هزار  تومان

978-622-7083-79-8 :شابککتاب آناتومی مهندسی پزشکی شامل مباحث پایه ای علم آناتومی بر اساس سرفصل دروس رشته ی مهندسی پزشکی است. از ویژگی های بارز این کتاب تصاویر شماتیکی است که اطلس جامع تشریح بدن انسان را در دل این کتاب جا داده است و دانشجو علاوه بر یادگیری مطالب مربوط به تشریح، واژگان و اصطلاحاتی را می آموزد که توانمندی مطالعه ی مقالات انگلیسی مربوط به رشته ی پزشکی را به دست خواهد آورد.فهرست مطالب

مقدمه 13

مطالعه آناتومی 15

l اصطلاحات
آناتومی (Anatomical
terms) 17

اصطلاحات
آناتومیک 18

اصطلاحات
مربوط به حرکات 19

ناهمواری‌های
سطوح استخوان‌ها 20

اصطلاحات
مربوط به تشریح 21

1. وضعیت تشریحی(Anatomical
Position) 21

2. سطوح فرضی بدن(Plane of the Body) 21

l دستگاه
اسکلتی (Skeletal
system) 23

جمجمه(Skull) 23

استخوان‌های
سر 28

استخوان‌های
صورت 30

ستون مهره ای(Vertebral Column) 32

مهره (Vertebra) 34

مشخصات مهره‌های گردنی(Cervical vertebrae) 35

مشخصات مهره‌های
سینه‌ای (Thoracic
vertebrae) 38

مشخصات مهره‌های
کمری(Lumbar vertebrae) 39

دنده‌ها (Ribs) 42

قفسه سینه (Thoracic cage) 44

استخوان بندی
اندام فوقانی(Upper Limb) 44

استخوان‌های
دست (Hand Bones) 48

استخوان بندی
اندام تحتانی (Lower Limb) 49

استخوان ران (Femur) 53

استخوان کشکک (Patella) 55

استخوان‌های
پا (Foot Bones) 58

مفصل (Joint) 59

l دستگاه
عضلانی (Muscular
System) 63

نامگذاری
عضلات 63

فاسیا (Fascia) 64

عضلات ناحیه
سر و گردن 64

عضلات ناحیه
تنه 67

عضلات جدار
قفسه سینه 67

عضلات جدار
قدامی طرفی شکم 70

عضلات دیواره
خلفی حفره شکم 71

عضلات ناحیه
لگن (Pelvic Museles) 71

عضلات جدار
خلفی تنه 72

عضلات اندام
فوقانی 74

عضلات ناحیه
بازو 76

عضلات ناحیه
ساعد 77

عضلات اندام
تحتانی 80

عضلات ناحیه
ساق پا 82

عضلات ناحیه
پا 85

l دستگاه
تنفس (Rospiratory
system) 87

1. ناحیه تنفسی
فوقانی 87

بینی (Nose) 87

بینی خارجی (External
Nose) 88

حفره بینی (Nasal Cavity) 89

حلق (pharynx) 90

حنجره (Larynx) 91

2. ناحیه تنفسی
تحتانی 93

نای Trachea 93

ریه‌ها (Lungs) 95

پرده جنب (pleurae) 97

l سیستم
گردش خون (Circalatory
system) 99

قلب (Heart) 99

عروق و اعصاب
قلب 108

شریان‌های قلب 108

وریدهای قلب 109

اعصاب قلب 110

عروق بزرگ قلب 110

وریدها 119

دستگاه لنفاوی
(Lymphatic system) 123

l سیستم
گوارش (Digestion
System) 129

(Abdominal cavity) 130

صفاق (Peritoneum) 131

لوله گوارشTube) (Alimentary 133

معده (Stomach) 140

روده کوچک(Small
Intestine) 141

روده بزرگ (Large Intestine) 142

روده کور (Caecum) 142

کولون صعودی (Ascending colon) 143

کولون عرضی (Transverse colon) 143

کولون نزولی (Desending colon) 143

کولون سیگموئید (Sigmoid colon) 143

راست روده (Rectum) 143

مجرای مقعد (Anal canal) 143

ضمائم دستگاه گوارش 145

l سیستم ادراری ــ تناسلی (Urogenital
System) 151

1. دستگاه ادراری 152

کلیه(Kidney) 152

پوشش‌های کلیه 153

نفرون 154

میزنای یا حالب (Ureter) 155

مثانه (Urinary Bladder) 156

مجرای ادرار (Urethra) 157

دستگاه تولید مثل مردانه (Male Reproductive system) 158

بیضه (Testis) 158

لوله‌های منی‌ساز (Seminal Tabules) 159

کیسه بیضه (Scrotum) 159

Epididymis 159

کیسه منی (Seminal
Vesicels) 160

غده پروستات (prostat
Gland) 161

غده کوپر (Cowper Gland) 162

آلت تناسلی (Penis) 162

2.
سیستم تناسلی (تولید مثل) زن (Femal genital (repreodnetive) system) 163

تخمدان (ovary) 163

رباط تخمدانی(Ovarian Ligament) 163

رباط آویزان کننده(Suspensory ligament) 163

بند تخمدان(Mesovarium) 164

لوله رحم(Fallopian of
Uterine Tube=salpinx) 164

رحم (Uterus) 164

ساختمان نگهدارنده رحم 165

واژن (Vagina) 166

فرج (Vulva) 166

غدد پستانی (Mammary
Glandsy) 167

l حس‌های
ویژه (Special Sense) 169

چشم (Eye ) 169

لایه‌های کره
چشم 172

گوش (Ear) 173

l پوست،
مو، ناخن (Skin,
Hair,Nail) 177

پوست (skin) 177

ناخن (Nail) 179

مو(Hair) 179

l سیستم
عصبی (Nervous
System) 181

وظایف سیستم
عصبی 181

نورون(Neuron) 181

سیستم اعصاب
مرکزی (Central Nervous
System) 182

پل مغزی (Pons) 187

هسته‌­های
حرکتی (Motor Nucleus) 188

هسته­های حسی
(Sensory Nucleus) 189

مخچه (Cerebellum) 189

مغز میانی (Midbrain) 191

مغز قدامی (Forebrain) 192

مغز واسطه (Diencephalon) 192

نیمکره‌های مخ
(Cerebral Hemispher) 193

بطن‌های مغزی 197

پوشش‌ها یا
پرده‌های مغز (Meninges) 198

سیستم اعصاب
محیطی ((Peripheral Nervous
System 201

اعصاب مغزی (Cranial Nerves) 201

اعصاب نخاعی (Spinal Nerve) 203

سیستم اعصاب
خودکار (Autonomic Nervus system) 204

منابع 207گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ