!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

نام کتاب: اختلالات شخصیت (مرزی، ضداجتماعی و سلوک)
مؤلفان: دکتر مهدی نیری، آزاده شریفی نیا، سمیرا الهامی، الهام کسمائی

انتشارات: نشر رزا

تعداد صفحات و قطع: ۳۰۰صفحه / وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

سال چاپ: اول ــ ۱۳۹۷

بهاء: ۳۸۰۰۰۰ ریال

شابک: ۴-۴۰-۶۳۵۶-۶۲۲-۹۷۸

شماره تماس پخش: ۰۹۱۲۹۲۱۱۷۵۶-۰۲۱۴۴۰۱۵۶۰۸

 
فهرست مطالب

پیشگفتار. ۱۵

مبانی نظری شخصیت… ۱۷

تعریف شخصیت… ۱۹

اهمیت شخصیت… ۲۲

عوامل به وجود آورنده شخصیت… ۲۳

۱-عوامل ژنتیكی.. ۲۳

۲-فرزندخواندگی.. ۲۴

۳-عوامل محیطی.. ۲۵

۴-خانواده. ۲۷

۵-همسالان.. ۲۸

۶-نظام آموزشی.. ۲۸

۷-تعامل محیط و وراثت… ۲۸

ساختار شخصیت… ۳۱

مبانی نظری شخصیت… ۳۳

۱-دیدگاه روان پویایی.. ۳۳

۲- دیدگاه رفتاری… ۳۶

۳- دیدگاه شناختی.. ۳۷

۴-دیدگاه انسان‌گرا ۳۸

۵-دیدگاه‌های صفات (ویژگیها). ۳۹

۵-۱٫ نظریه شخصیت گوردون آلپورت… ۳۹

۵-۲٫ نظریه ریموند کتل.. ۴۰

۵-۳٫ نظریه شخصیت کارل یونگ…. ۴۲

۵-۴٫ نظریه سه عاملی آیزنک…. ۴۴

ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه مک کری و کاستا. ۴۵

۱-روان رنجور خویی (N). 45

۲- برون‌گرایی (E). 46

۳-سازش‌پذیری (A). 46

۴-وظیفه‌شناسی (C). 47

۷-الگوی نظری فرضی برای پنج عامل اصلی.. ۴۷

ثبات بین فرهنگی مدل پنج عاملی.. ۴۸

ثبات و تغییر در شخصیت… ۴۸

کاربردهای این الگو. ۴۹

شکل‌گیری شخصیت بر اساس سایر دیدگاههای نظری.. ۴۹

۱-دیوشناسی آغازین.. ۴۹

۲-اعتقاد به وجود ریشه های بدنی و حالتهای روان.. ۵۰

۳-آلفرد آدلر. ۵۱

۴-کارن هورنای.. ۵۱

۵- نظریه شناختی – رفتاری… ۵۲

۶-نظریه خود تحقق دهی دینی.. ۵۲

اختلالات شخصیت… ۵۳

تاریخچه اختلالات شخصیت… ۵۵

سبب‌شناسی اختلالات شخصیت… ۵۶

۱- عوامل وراثتی.. ۵۶

۲- عوامل زیستی.. ۵۸

۳- عوامل روانکاوانه. ۶۰

۴- عوامل مزاجی، خانوادگی و محیطی.. ۶۲

طبقه‌بندی راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی.. ۶۳

مروری بر مطالعات اپیدمیولوژیک اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در جهان.. ۶۴

مروری بر مطالعات اپیدمیولوژیک اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در ایران.. ۷۳

اختلال شخصیت مرزی… ۷۷

تعریف اختلال شخصیت مرزی… ۸۲

علائم.. ۸۲

انواع شخصیت مرزی از دیدگاه میلون.. ۸۴

شخصیت مرزی ناامید.. ۸۴

شخصیت مرزی تکانشی.. ۸۵

شخصیت مرزی کج‌خلق.. ۸۵

شخصیت مرزی خود تخریبگر. ۸۶

خصایص بالینی.. ۸۷

نشانه‌های شناختی-ادراکی.. ۸۹

اضطراب… ۹۰

سیر بالینی BPD.. 91

سبب‌شناسی BPD.. 93

همه‌گیری‌شناسی.. ۹۴

همایندی مرضی در BPD.. 95

دیدگاه نظریه‌های روابط شیئی.. ۹۸

مدل مسیرهای چندگانه ی زانارینی و فرانکنبورگ… ۱۰۰

نظریه ی بیوسوشیال لینهان.. ۱۰۲

الگوهای رفتاری بیماران مبتلا به BPD.. 106

آسیب‌پذیری هیجانی در مقابل بی‌اعتبار سازی… ۱۰۶

انفعال فعال در مقابل کفایت ظاهری.. ۱۰۹

بحران‌های نا منعطف در مقابل اندوه بازداری شده. ۱۱۰

تشخیص…. ۱۱۲

تشخیص افتراقی.. ۱۱۲

اختلالات شخصیت مرزی و اعتیاد. ۱۱۳

روش‌های درمانی BPD.. 114

سطوح درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به BPD.. 115

سطح چهارم: بستری بیمارستانی.. ۱۱۸

سطح سوم: مراقبت‌های اقامتی / بستری بیمارستانی نسبی.. ۱۲۱

سطح دوم: درمان سرپایی فشرده. ۱۲۳

سطح اول: درمان سرپایی بلندمدت… ۱۲۵

مدل‌های دارو درمانی و درمان داروییِ BPD.. 128

    مدل متمرکز بر تشخیص…. ۱۲۸
    مدل خرده نشانگانی.. ۱۲۹
    مدل معطوف به نشانه. ۱۲۹

خشم / تکانشگری.. ۱۳۱

عدم کنترل عاطفی / افسردگی.. ۱۳۲

روان‌درمانی.. ۱۳۴

رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی… ۱۳۶

جلسات رفتاردرمانی دیالكتیكی.. ۱۳۷

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت مرزی… ۱۳۸

درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی… ۱۴۱

محتوای جلسات درمان مبتنی بر ذهنی سازی به تفكیک جلسات برگرفته از پروتكل درمانی بتمن و فوناگی (۲۰۱۳)   ۱۴۳

درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی… ۱۴۵

محتوای جلسات درمان شناختی- تحلیلی به تفكیک جلسات و برگرفته از پروتکل درمانی ریلی و کِر (۲۰۱۳)   ۱۴۷

سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی و اختلال شخصیت مرزی… ۱۴۸

یک نمونه بالینی از اختلال شخصیت مرزی… ۱۴۹

مروری بر مطالعات اپیدمیولوژیک علایم شخصیت مرزی در نوجوانان در جهان و ایران.. ۱۵۰

اختلال شخصیت  ضداجتماعی.. ۱۵۵

تعریف اختلال شخصیت ضداجتماعی.. ۱۵۷

اصطلاحات مورداستفاده برای تعریف این حیطه:. ۱۵۸

سابقه تاریخی و اختلال اراده. ۱۵۹

علائم.. ۱۶۱

سبب‌شناسی اختلال شخصیت ضداجتماعی.. ۱۶۲

زمینه‌ی خانوادگی و اجتماعی.. ۱۶۲

نارسائی‌های یادگیری.. ۱۶۴

رابطه‌ی وراثت و شخصیت ضداجتماعی.. ۱۶۵

بررسی دوقلوها. ۱۶۷

ویژگی های تشخیصی:. ۱۶۷

ویژگی ها و اختلال های همراه:. ۱۶۸

الف: بی‌هدف بودن رفتار ضداجتماعی برانگیخته‌شده:. ۱۶۹

ب: فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران.. ۱۶۹

ج: فقر هیجانی.. ۱۶۹

تشخیص افتراقی.. ۱۷۰

تبیین‌هایی در مورد اختلال شخصیت ضداجتماعی.. ۱۷۲

مدل عاطفه منفی، اختلال شخصیت ضداجتماعی، جسمانی سازی… ۱۷۳

تفاوت پرخاشگری و رفتار ضداجتماعی.. ۱۷۴

گوشه‌گیری اجتماعی.. ۱۷۵

دل‌بستگی، بازداری و گوشه‌گیری اجتماعی.. ۱۷۶

اختلالات شخصیت ضداجتماعی و اعتیاد. ۱۷۷

درمان.. ۱۷۸

روان‌درمانی.. ۱۷۸

طرح‌واره درمانی برای اختلال شخصیت ضداجتماعی.. ۱۷۸

درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت دوری گزین.. ۱۷۹

درمان دارویی.. ۱۸۰

اختلال سلوک.. ۱۸۱

تعریف اختلال سلوک… ۱۸۴

نشانه‌شناسی.. ۱۸۴

برآورد درصد شیوع اختلالات سلوک:. ۱۸۶

همه گیرشناسی اختلال سلوک… ۱۸۶

رابطه میزان شیوع کلی اختلالات سلوک با عوامل جمعیت شناختی.. ۱۸۸

همبودی علائم اختلال سلوك.. ۱۸۹

سبب شناسی اختلال سلوک… ۱۹۱

عوامل زیست‌شناختی.. ۱۹۲

عوامل خانوادگی.. ۱۹۲

عوامل عصب شناختی.. ۱۹۳

زمینه‌های پویایی.. ۱۹۴

عوامل اجتماعی.. ۱۹۵

عوامل روان‌شناختی.. ۱۹۶

دسته‌بندی اختلالات سلوک… ۱۹۶

۱-گروه بندی بر اساس مزاج.. ۱۹۶

۲-گروه بندی بر اساس رفتارهای اولیه و ثانویه. ۱۹۷

۳-گروه بندی بر اساس سن.. ۱۹۷

۴-گروه بندی بر اساس سبب‌شناسی.. ۱۹۸

۵-گروه بندی از دیدگاه روان‌پزشکان و پزشکان.. ۱۹۸

۶-گروه بندی اختلالات رفتاری کودکان توسط ترویج روان‌پزشکی.. ۱۹۹

۷-گروه بندی از دیدگاه‌های مختلف آموزش‌وپرورش… ۱۹۹

انواع اختلالات رفتاری نوجوانان.. ۲۰۰

نظریه های مرتبط با اختلال سلوک… ۲۰۱

نظریه گرایش ذاتی.. ۲۰۱

رویکرد یادگیری اجتماعی.. ۲۰۲

نظریه ارتباط اجتماعی.. ۲۰۲

نظریه عوامل بیولوژیکی (زیستی یا زیستی شناختی). ۲۰۳

نظریه روانکاوی (تحلیل روانی). ۲۰۳

نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری.. ۲۰۴

نظریه بوم‌شناسی لاکولوژیکال و جامعه‌شناسی.. ۲۰۴

نظریه برانگیختگی.. ۲۰۴

نظریه نقص عصب روا نشناختی.. ۲۰۵

نظریه نقص فرامن.. ۲۰۶

نظریه دلبستگی.. ۲۰۷

نظریه پردازش گری اطلاعات اجتماعی.. ۲۰۸

نظریه نقص مهارت‌های اجتماعی.. ۲۰۸

نظریه سرمشق دهی (الگودهی). ۲۰۹

نظریه فرایند خانوادگی تحمیلی.. ۲۱۰

نظریه سیستم‌های ساختار خانوادگی.. ۲۱۲

نظریه جامعه‌شناختی.. ۲۱۳

نظریه چندسیستمی.. ۲۱۴

سیر اختلال سلوك.. ۲۱۵

ارزیابی.. ۲۱۶

رفتار كودك در یك بافت تعاملی.. ۲۱۷

مصاحبه‌ها. ۲۱۷

مقیاس‌های درجه‌بندی رفتار. ۲۱۹

مشاهده رفتاری… ۲۱۹

ویژگی‌های مرتبط كودك.. ۲۲۰

عوامل خانوادگی و فرا خانوادگی.. ۲۲۱

رابطه تحولی بین اختلال بی اعتنایی مقابله‌ای و اختلال سلوكی.. ۲۲۳

رویکردهای درمانی اختلال سلوک.. ۲۲۵

درمان دارویی.. ۲۲۶

آموزش کودک… ۲۲۶

مداخله خانوادگی.. ۲۲۷

آموزش مدیریت والد.. ۲۲۸

آموزش جامعه و مدرسه. ۲۳۱

برنامه‌های مبتنی بر مدرسه. ۲۳۱

برنامه‌های جامعه. ۲۳۱

درمان رفتاری… ۲۳۲

تکنیک شرطی سازی کنشگر. ۲۳۲

آموزش مهارتهای اجتماعی.. ۲۳۳

تکنیک ایفای نقش… ۲۳۴

درمان شناختی – رفتاری… ۲۳۵

درمان مبتنی بر آموزش مهارتهای حل مسئله. ۲۳۵

آموزش راهبردهای فکری.. ۲۳۷

برنامه انطباق یا خشم لاچمن.. ۲۳۷

آموزش خودآموزی… ۲۳۸

درمان چند سیستمی.. ۲۳۹

درمان چندبعدی مراقبت پرورشی.. ۲۴۱

آینده درمان اختلال سلوک… ۲۴۲

توصیه‌ها. ۲۴۳

منابع.. ۲۴۵

ضمائم.. ۲۷۱

تمرین‌های ذهن آگاهی.. ۲۸۴

اصول و رئوس کلی برای اجرای تمرین‌های ذهن آگاهی.. ۲۸۴

راهنمای اعتباربخشی کلامی و غیرکلامی.. ۲۹۲

پرسش‌نامه اختلالات رفتاری… ۲۹۵

 

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ