!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

پیـش‌گفتار 11

فصل اول: کـلیـّـات 15

مقـدمه 17

مفهومشناسی 21

1. سبک زندگی اسلامی 21

بن مایه‌های سبک زندگی اسلامی 23

2. اسلامی 23

مفهوم تمدن 23

3. دین 26

4. خانواده 27

الف) ضرورت تشکیل خانواده 30

یک. سنت پیامبران الهی 32

دو. تکمیل ایمان 33

سه. آرامش‌بخشی و نشاط‌آفرینی 34

چهار. ایجاد محبت و مودت بین زوجین 36

پنج. ارضای غریزه جنسی 37

شش. بازداشتن از گناه 38

هفت. توسعه رزق و برخورداری از فضل الهی 40

هشت. ایجاد تعهد اجتماعی و تضمین سلامت جامعه 42

ب) اهمیت رعایت معیارهای ازدواج 43

5. اهمیت فرزندآوری و تربیت فرزند 48

الف) تداوم نسل و حفظ نوع بشر 48

ب) حفظ نسب 50

ج) پرورش نسل پاک و تربیت دینی فرزندان 52

ضرورت پرداختن به خانواده اسلامی در اندیشه رهبری؟مد؟ 54

پیامدهای اجتماعی تحقق خانواده اسلامی 57

1. نوآوری و پرهیز از تقلید 57

2. عدالت خواهی و آزاد اندیشی 58

3. برنامه ریزی و رفع موانع فرهنگی 59

فصل دوم: بایسته‌های خانواده اسلامی 61

مقـدمه 63

شاخصه‌های اعتقادی و رفتاری در خانواده اسلامی 64

1. خدامحوری و تقویت ایمان 64

2. آخرت محوری 67

3. عملگرایی دینی 69

الف) نماز 69

ب) روزه 70

ج) امر به معروف و نهی از منکر 70

د) ذکر و دعا 71

هـ) عفو و پرهیز از خشم 71

و) امیدآفرینی 73

ز) صبر و بردباری 73

شاخصه‌های عاطفی و احساسی در خانواده 75

اخلاق نیک در روابط خانواده 76

فرزندان و خانواده اسلامی 79

1. احترام به والدین 80

2. تربیت دینی فرزندان 84

3. رعایت مساوات در بین فرزندان 86

4. تنبیه بدنی فرزندان 88

5. محروم نمودن فرزندان از حقوق مادی و معنوی 89

فصل سوم: نقش خانواده اسلامی و تمدن‌سازی نوین دینی 93

مقـدمه 95

شاخصه‌های تمدن اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری 95

الف) شاخصه‌های عام 95

1. قرآن مداری قوانین 96

2. ایمان مداری در تمدن‌سازی 96

3. عقل مداری 97

4. علم مداری 98

6. پشتکار و تلاش 101

7. مردم سالاری دینی 102

8. برقراری عدالت 103

9. اقتصاد سالم قرآنی 103

ب) شاخصه‌های نوین تمدن اسلامی 104

1. ابتکار و خلاقیت 105

2. گسترش رسانه اسلامی 105

3. الزامات ایدئولوژیکی در روابط بین الملل 107

پیوند خانواده دینی و تمدن نوین اسلامی 107

ارتباط شاخصه‌های تمدن اسلامی و خانواده 111

نتـیجه‌گیری 115

منـابع 117


گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ