!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا


فهرست مطالب 

مقدمه. 15فصل اول: مبانی نظری فرزندپروری.. 17مفهوم فرزندپروری.. 19مهارتهای فرزندپروری.. 20اهمیت و فواید فرزندآوری.. 20سبکهای فرزندپروری، تعاریف
و مفاهیم. 21تاریخچه سبکهای فرزندپروری.. 22نظریه های سبکهای فرزندپروری.. 24نظریه بامریند. 24نظریه اریکسون. 25نظریه آدلر 25نظریه وینتر باتوم. 27الگوی شیفر 28روابط والد فرزندی از دیدگاه اسلام. 29نظریه تفرد. 31نظریه دلبستگی.. 32الگوی ارتباط والد فرزند. 33بُعد اول هویت... 35تزلزل درونفردی و
نرمی.. 36تزلزل و تشتت میان
فردی.. 37بُعد دوم: حمایت در کسب تجربه
و عبرت.. 38كنترل و محدودیت... 39نازپروردگی.. 39بُعد سوم: صمیمیت... 41رسمیت... 41درهمتنیدگی.. 42صمیمیت... 42بُعد چهارم: مقبولیت... 43ارزش مشروط.. 43بی تفاوتی رهایی.. 43مقبولیت... 44انواع سبکهای فرزندپروری.. 45الف) سبك فرزند پروری
سهل گیرانه. 45ب) سبك فرزند پروری امر
و نهی (مستبدانه) 47ج) سبك فرزند پروری مساوات
طلب... 48الگوهای تغییرات تحولی
در تعامل والد – فرزند. 49فرزندپروری در اسلام. 50مقایسه سبکهای مختلف
فرزندپروری با فرزندپروری در اسلام. 51مقایسه سبک فرزندپرروری
مستبدانه و مسئولانه. 51مقایسه سبک فرزندپروری
مقتدرانه و مسئولانه. 52مقایسه سبک فرزندپروری
سهل گیرانه و مسئولانه. 53عوامل تأثیرگذار بر شیوه
های فرزندپروری.. 54شخصیت، انتظارات و اعتقادات
والدین. 54خصوصیات فرزندان (خصوصیات
شخصیتی و تواناییهای شناختی) 54زمینه اجتماعی (رابطه
زناشویی و تجارب شغلی والدین) 55وضعیت اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی.. 56مسائل اعتقادی و شخصیتی
والدین. 57رضایت زناشویی.. 58فرهنگ... 59مبانی تربیت اسلامی فرزند
از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری.. 59پیامدهای سبکهای مختلف
فرزندپروری.. 66سلامت روانی فرزندان. 66مسائل و مشکلات رفتار
فرزندان. 67بزهکاری فرزندان. 68رشد و پرورش همه جانبه
فرزندان. 69شکل گیری هویت فرزندان. 70پرخاشگری کودکان. 71مسئولیت پذیری دانش آموزان. 72بهبود پیشرفت تحصیلی.. 73

فصل دوم: آموزش اصول مديريت رفتار كودكان. 75آموزش اصول مدیریت رفتار
كودكان. 77اصول فرزندپروری.. 79سرشت یا خصوصیات ارثی.. 81محیط خانواده. 83خطاهای شایع فرزندپروری.. 83جامعه. 89ارتباط مثبت با كودكان. 89چگونه یك ارتباط مثبت
و قوی با كودكان برقرار كنیم؟. 90انواع پاداش... 102پاداشهای كلامی.. 102پاداشهای عاطفی یا جسمانی.. 103پاداشهای فعالیتی.. 104پاداشهای مادی.. 105سؤالات شایع در مورد
پاداش دادن. 106جدول ستاره. 110روش صحیح دستور دادن. 126تنبیه. 130ویژگی های تنبیه مناسب... 131اشتباه های شایع والدین
در كاربرد تنبیه. 132روشهای مؤثر در مدیریت
رفتارهای نامناسب كودكان. 134مهارت نادیده گرفتن ارادی
یا برنامه ریزی شده رفتار 134چه رفتارهایی را نمی
توان نادیده گرفت؟. 136در چه شرایطی باید به
نادیده گرفتن رفتار خاتمه دهید؟. 138كاربرد پیامد رفتار برای
كاهش رخداد آن. 139پیامد طبیعی.. 139پیامدهای منطقی.. 140به كارگیری پیامد منطقی
رفتار 141جریمه رفتاری.. 142محروم‌سازی موقت (زمان
یا اتاق خلوت) 144مراحل انجام محرومسازی
موقت (زمان و اتاق خلوت) 146سؤالهای رایج والدین
در مورد محروم‌سازی موقت (اتاق خلوت) 148آمادگی برای مدیریت موقعیتهای
دشوار (برنامه‌ریزی برای آینده) 151سن كودك.. 155شرایط خاص كودك.. 155انتظارات و قوانین والدین. 156شرایط تأثیرگذار بر والدین
و خانواده. 156برنامه ریزی برای موقعیتهای
دشوار 157

فصل سوم: ساده و راحت اما دقیق و علمی در زمینه تربیت فرزند. 165واژگونه و دگرگونه دانستن
(Reaction Formation) : 167پدری و مادری: تعهد،
مسؤلیت، وظیفه. 168داشتن فرزند باید یا
نباید.... 168کودک دوای هیچ دردی نیست... 168داشتن فرزند یک سال پس
از زندگی مشترک... 169مراقبت از فرزند ...سرمایه
گذاری بلند مدت.. 170فرزند پسر یا دختر.... 170تربیت کودک امروز.... 170پدری و مادری در دنیای
امروز... 171کودکان به دنیا نیامده
اند که .... 172اهمیت هشت سال اول زندگی.... 172در تربیت فرزند؛ دخالت
یا مراقبت.... 173دروغ و تربیت کودک.. 174سلام کردن .... 174خانه تعلیم و تربیت... 175پدری و مادری ...... 175نوازش ... 175خانه تعلیم و تربیت... 176زمان پاسخ به نیازها 177به تأخیر انداختن. 178موفقیت... 179کودک با اعتماد به نفس.. 180قدرت در خانه. 181محبت... 181سخن گفتن. 182مشورت.. 183فداکاری و گذشت... 184ترس و وحشت... 185کنترل کردن. 185از کار بد بازداشتن
... 186یک نکته در باره مرگ.. 187نیازمند بودن. 188سخن کردن... 188اعتماد و اطمینان. 189بهترین فرزند..... 190شکست: 190منابع و مآخذ. 193پیوست ها 203جلسات آموزش اصول مدیریت
رفتار كودكان. 203عوامل مرتبط با رفتار 205پیش‌درآمد، آنچه پیش
از رفتار رخ میدهد: 205پیامد، آنچه پس از رفتار
میآید. 206روشهای ثبت رفتار 207نكته های مهم در ثبت
رفتار 210رفتار مثبت و معكوس... 211جلسه اول. 212جلسه دوم. 221جلسه سوم. 227جلسه چهارم. 234جلسه پنجم. 240روشهای مدیریت رفتار
نامناسب... 244جلسه ششم. 251
گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ