!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

فصل اول: آموزش مهارتهای زندگی و نقش مشاوره:
نظریه های موثر در مهارت زندگی
تأثیر مثبت مهارتهای زندگی
انواع مهارتهای زندگی
مهارت تصمیم گیری
مهارت حل مسئله
مهارت تفکر خلاق
مهارت تفکر انتقادی
روابط اجتماعی مؤثر
خودشناسی
همدلی
انعطاف پذیری
تعریف مهارتهای زندگی
فصل دوم: انواع مهارتهای زندگی
حل مسئله و تصمیم گیری
مداخله برای حل مسئله:
رویارویی با مسئله و انواع آن:
۱ مقابله هیجان مدار:
۲ مقابله مسئله مدار:
ویژگی های افراد فاقد توان حل مسئله:
مراحل حل مسئله:
تعریف و تجزیه وتحلیل مسئله.
توصیه هایی برای بارش فکری:
ارزیابی سود و زیان، معایب و محاسن، راه حلها و انتخاب از بین آنها
ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین راه حل
اجرا و بازبینی راه حل ها
فرآیند حل مسئله
مراحل فرآیند حل مسئله
۱ تعریف مشکل:
اولویت بندی کردن مسائل و تأثیر آن در چگونگی حل مسائل:
متخصصان معتقدند که مسائل را میتوان به ۴ دسته تقسیم نمود
خودآگاهی و نقش آن در چگونگی حل مسئله
برخی از گفتگوهای درونی منفی عبارت اند از:
۲ پیدا کردن راه حلهای مختلف:
بارش مغزی
۳ تصمیم گیری:

مراحل تصمیم گیری منطقی

مرحله اول – مشخص کردن موقعیت تصمیم گیری

مرحله دوم – شناسایی حق انتخابهای موجود در یک موقعیت

مرحله سوم – ارزیابی انتخاب های موجود

مرحله چهارم – انتخاب بهترین حق انتخاب و برنامه ریزی برای اجرای تصمیم

مرحله پنجم- اجرای تصمیم و ارزیابی آن

الف روش اگر … آنگاه

ب جداول تصمیم گیری
۴ بازنگری

عوامل بازدارنده حل مسئله:

۱ شتاب

۲ احساسات

ترس از تغییر:

ترس از شکست:

ترس از طرد شدن:

۳ تعصب:

۴ خستگی ذهن:

۵ توجه زیاد به موانع اجرا:

مثال:

مزایا امتیازات معایب امتیازات

مهارت ارتباط با دیگران

مهارت های اصلی

مهارت های کلامی

۱ مهارت گوش دادن

۲ مهارت صحبت کردن

مهارت های غیرکلامی

۱-مهارت های صوتی

۲-مهارت های غیر صوتی

مهارت های برقراری روابط صمیمانه با دیگران و دوست یابی

استقلال درونی

قاطعیت

خودفاش سازی یا گشودگی

همدلی

حمایت گری

تساوی

مثبت گرایی

مهارت های سازگاری با دیگران

مهارت خودآگاهی و همدلی

تعریف همدلی:

تفاوت های بین فردی و تأثیر آن در برقراری روابط همدلانه:

راه های رسیدن به همدلی:

کنترل احساسات و هیجان:

هوش هیجانی

گوش دادن:

چهار فن برای دقیق شنیدن:

راه های دستیابی به هماهنگی با دیگران:

مهارت مقابله با هیجان و استرس

• خشم:

۱-ارزیابی اولیه از رویداد:

۲-آرام سازی خود:

۳-خلاق بودن از نظر عاطفی:

۴- تخلیه کردن:

• فقدان عزیزان (سوگ)

• شکست

فهرست منابع
مهارتهای زندگی برای ما

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ