!پیشنهاد های ویژه امروز

سبدخرید

شرح کالا

مقدمه

فصل اول: کلیات

تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم: جایگاه و اهمیت ازدواج و تشکیلخانواده در اسلام

گفتار اول: اهمیت ازدواج در اسلام

نقش تشکیل خانواده در رشد فردی و اجتماعی

گفتاردوم: کارکردهای ازدواج

گفتار سوم: نتیجه فصل
فصل سوم: علل و زمینه های ایجاد تعارض در روابط زوجین

مقدمه

گفتار اول: زمینه های بروز تعارض

گفتار دوم: علل ایجاد تعارض در روابط همسران

علل فرهنگی : هم کفو نبودن عاملی برای ایجاد تعارض ؛ ازدواج اجباری ؛ دخالت های اطرافیان ؛ ارتباط مدیریت نشده همسران با خانواده ها ؛ تجمل گرایی

علل اخلاقی : سوء ظن و بدگمانی ؛ دروغگویی و عدم صداقت ؛ بداخلاقی و تروشرویی ؛ خودبرتربینی و لجاجت ؛ خست وتنگ گرفتن بر معیشت

علل مذهبی و اعتقادی : ضعف در ایمان و توکل ؛ رعایت نکردن تقوا

علل عاطفی، جنسی و حقوقی : نبود محبت و احترام در روابط همسران ؛ عدم درک و فهم متقابل ؛ بی توجهی به نیازهای جنسی و زناشویی ؛ رعایت نکردن حقوق متقابل ؛ علل ارتباطی ؛ روابط کلامی ؛ روابط غیر کلامی

علل اقتصادی: فقر و بیکاری ؛ مدیریت ناصحیح امکانات مادی

علل اجتماعی : اعتیاد و میگساری ؛ خیانت‌ های زناشویی و روابط خارج از محدودهی شرع و عرف ؛ تعدد زوجات ؛ بی حجابی ؛ اشتغال زنان

علل زیستی : نازایی و به وجود آمدن تعارض میان زوجین

گفتار سوم: نتیجه فصل
فصل چهارم: راهکارهای حل تعارضات زوجین با رویکرد قرآن و سنت

مقدمه
گفتار اول: اصلاح نگرش نسبت به ازدواج و مسائل پیرامون آن
گفتار دوم: راهکارهای حل تعارضات زوجین براساس آموزه های دینی (قرآنو سنت)

راهکارهای فرهنگی : دقت در انتخاب و کفویت دختر و پسر هنگام ازدواج

راهکارهای اخلاقی: گذشت و اغماض ؛ صبر و بردباری ؛ وفای به عهد ؛ امانتداری ؛ عدالت ؛ خودآگاهی و اصلاح عیوب

راهکارهای مذهبی و اعتقادی ؛ اعتقاد به خدا ؛ اعتقاد به رسالت و امامت و نقش آن در زندگی خانوادگی ؛ اعتقاد به زندگی پس از مرگ و آثار آن در زندگی

نقش توصیه‌ های عبادی اسلام در جلوگیری از ایجاد پیامدهای منفی مشکلات و تعارضات زندگی : دعا و نشاط ؛ دعا و رضایتمندی ؛ دعا و کاهش فشار روانی

راهکارهای عاطفی و جنسی

راهکارها در محدوه مسائل جنسی

راهکارهای عاطفی

راهکارهای ساختاری و حقوقی : توزیع قدرت در روابط زوجین ؛ مداخلات حقوقی مرد در هنگام ناسازگاری بیجای همسر

راهکارهای رفتاری و ارتباطی ؛ روابط کلامی ؛ روابط غیر کلامی ؛ رفتارهای مربوط به امور منزل

راهکارهای اقتصادی : تامین هزینه‌ های مالی ؛ سخاوت ؛ قناعت

راهکارهای اجتماعی : دستورات اسلام در رابطه با محدودیت‌ های روابط زن و مرد ؛ مسئله حکمیت در خانواده ؛ ازدواج موقت

گفتار سوم: نتیجه فصل

گالری تصاویر کالا

نظرات


از زبان مشتریان

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

واتس‌اپ